diumenge, 18 de maig de 2014

INFORME MÉDICOS DEL MUNDO: “2 ANYS DE REFORMA SANITÀRIA, MÉS VIDES HUMANES EN RISC”


Fa 2 anys que el govern espanyol va posar en marxa l’aplicació del RDL 16/2012 amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat del sistema sanitari i la seva qualitat i seguretat. Des d’aleshores i en repetides ocasions, tant des de la Pasucat com de diferents sectors i organitzacions de la societat hem qüestionat i criticat la mesura pel seu caire clarament ideològic i xenòfob i per la seva manca de coherència amb l’objectiu que persegueix. És evident que l’exclusió sanitària no millora la sostenibilitat del sistema sinó tot el contrari, doncs el fa més ineficient i més car a mig i llarg termini, ni tampoc la seva qualitat i seguretat, no només per als col·lectius exclosos sinó per a tota la població.
Des de l’aplicació del RDL les ciutadanes i els ciutadans de l’estat espanyol i de Catalunya encara estem esperant que el govern i els responsables de salut ens convencin del contrari però de moment ha estat incapaç de facilitar cap dada sobre l’impacte de la mesura tant a nivell econòmic com en termes de sostenibilitat, qualitat i seguretat. És més, a hores d’ara ni tan sols tenim dades actualitzades i concretes procedents del Ministeri i les autoritats sanitàries autonòmiques sobre el nombre de persones que han quedat sense cobertura sanitària pública i, per tant, desemparades i excloses del sistema.
Durant aquest temps, en canvi, diverses plataformes i entitats hem denunciat i posat de manifest les nefastes conseqüències d’aquesta mesura i la manca de previsió i la inacceptable descoordinació i desídia que ha demostrat el Ministeri de salut des l’aplicació del RDL.  
En aquesta línia, Médicos del Mundo ha publicat recentment l’informe Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo en el qual fa balanç dels dos anys transcorreguts des de l’aplicació del RDL.
Aquest informe denuncia i posa en evidència els aspectes més preocupants del RDL:
- La urgència de la reforma estructural del sistema sanitari es va justificar per la seva insostenibilitat. Dos anys després, la societat desconeix quina és l’avaluació del seu impacte.
- La manca d’orientació del Ministeri per gestionar l’atenció sanitària en les excepcions del propi RDL (urgències, atenció a menors i embarassades) ha contribuït a una preocupant descoordinació i produeixen un efecte dissuasori entre la població immigrant
- El Govern espanyol es manté impassible davant les múltiples advertències dels organismes de Drets Humans europeus i de Nacions Unides
- Els governs autonòmics afronten d’una manera desigual l’impacte de la reforma sanitària, produint un mapa de “pedaços” insuficients per a garantir la universalitat del dret a la salut a les CCAA  
- Resulta gairebé impossible aplicar protocols en casos de risc per a la salut pública en persones que no tenen targeta sanitària i els programes especials (per a malalties infecto-contagioses, vacunacions, etc.) tenen un èxit molt escàs
- Resulta gairebé impossible la detecció precoç de malalties amb riscos per a la salut pública si les persones no accedeixen a l’atenció primària
- Les persones immigrants en situació administrativa irregular, en general, viuen en situacions o risc d’exclusió econòmica i social. Sense targeta sanitària cal que abonin el 100% dels tractaments que precisen
- La prestació farmacèutica és regulada de manera desigual entre les comunitats autònomes, limitant-se en general a cobrir únicament alguns supòsits
- La reforma sanitària va en contra dels objectius contra la lluita de la violència de gènere i els compromisos internacionals d’Espanya en matèria de drets sexuals i reproductius i impedeix l’accés a programes d’informació i assessorament en mètodes anticonceptius
- Qualsevol reforma del sistema de salut hauria de millorar l’equitat i la qualitat, en canvi aquesta reforma és injusta, ineficaç i perillosa i oculta la realitat d’un canvi de model que ens allunya de la universalitat de l’accés per apropar-nos a un model d’assegurament
L’informe també analitza en profunditat les normatives diverses i totalment heterogènies que les diferents CCAA han aplicat per intentar posar ordre a la situació, creant una evident situació d’inequitat i desigualtats al llarg del territori, que es fa difícil d’explicar i de justificar.  

En aquest enllaç podeu veure també un resum dels aspectes més importants del document i podeu informar-vos de la campanya #Nadiedesechado de Médicos del Mundo i col·laborar en la recollida de signatures.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada