dimecres, 6 de març de 2019

LA PASUCat PER UN AVORTAMENT LLIURE, GRATUÏT I SEGUR A CATALUNYA


El passat mes de Desembre explicàvem un cas paradigmàtic en la vulneració de l’atenció a les dones embarassades a Catalunya. Explicàvem com una dona embarassada va acudir a realitzar una Interrupció Voluntària del seu Embaràs (IVE) a l'ASSIR del CAP Manso i com la van informar, erròniament, que en no disposar Targeta Sanitària, havia de satisfer 170 € per obtenir el procediment.


Com ja vàrem explicar, va ser necessari l'acompanyament de la PasuCAT, diverses trucades a la direcció del CatSalut i la col·laboració de la mateixa coordinadora del centre per tal que es reconegués el procediment d'assistència gratuïta. Cal reconèixer també que aquell mateix dia, l'ASSIR de Manso es va comprometre canviar immediatament el seu protocol en aquests casos.Tal com destaca la mateixa coordinadora de l'ASSIR a la seva carta de resposta per la reclamació realitzada per la PasuCAT, aquestes facturacions per les IVE es venen produint a Catalunya des de la llei 2/2010. Assumim, per tant, que com a mínim des de l'any 2010, tots els ASSIR de Catalunya, si han seguit les instruccions del mateix CatSalut, han facturat totes les IVEs de dones sense Targeta Sanitària.


Aquest fet contradiu la legislació i normativa vigents a Catalunya sobre l'atenció a dones embarassades i atencions urgents, dues condicions que són característiques d'una IVE. En primer lloc, el Reial Decret- Llei Estatal 16/2012 on es reconeix la garantia a l'atenció urgent i a les dones embarassades.

En segon lloc, la Resolució del CatSalut del 30 de setembre del 2016 recull explícitament el dret d'atenció gratuïta en els casos d’atenció urgent, atenció a menors i atenció a les dones embarassades, sempre que no hi hagi un tercer pagador responsable.

I en tercer lloc, la mateixa Llei Catalana 9/2017 estableix a l'article 3.2 que les persones no residents que estiguin a Catalunya tenen dret a l'atenció urgent. Per tant, en qualsevol condició, mai s'haurien d'haver facturat aquestes atencions als ASSIR d'arreu del territori. Aquesta vulneració ha estat un fet constant que torna a posar de manifest com molts centres sanitaris catalans no compleixen amb la normativa vigent. I, desgraciadament, desconeixem totes les dones a qui se'ls ha vulnerat el dret.

La facturació de l’avortament a dones sense Targeta Sanitària constitueix una vulneració flagrant dels drets de les dones que volem denunciar expressament amb motiu del proper 8 de Març, Dia Internacional de les Dones Treballadores.

Des de la PasuCAT volem exigir que el dret a l'avortament lliure, gratuït i segur sigui garantit de forma efectiva a tots els centres de Catalunya, podent accedir-hi qualsevol dona, sense cap mena de barrera, sigui quin sigui l'origen o la seva condició administrativa.

Demanem que des de l'ICS i el CatSalut es prenguin les mesures que siguin necessàries per difondre i exigir l'aplicació d'aquesta garantia. Que es difongui correctament la norma entre totes les entitats proveïdores del sistema sanitari públic. I que, per descomptat, aquest procediment es vigili amb compromís, per tal corregir casos com el que hem detectat.

divendres, 1 de març de 2019

Facturació indeguda de les urgències a l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona

L’Hospital Sagrat Cor ha de rectificar els seus protocols, per no cobrar l’atenció urgent a persones sense recursos


El dret a l’atenció sanitària de les persones que viuen a Catalunya no és respectat i es desprotegeix de forma arbitrària, donant lloc a situacions de facturació il·legal i desatenció, mentre ningú (CAPs i hospitals, CatSalut i ajuntaments) se’n fa responsable.

A l’agost de 2018 la nostra plataforma va tenir coneixement d’un cas de facturació indeguda de l’atenció urgent a l’Hospital Sagrat Cor, que és un dels centres d’urgències públiques de referència per a l’Eixample Esquerre.

Des del mes de setembre de l’any passat havíem intentat, sense èxit, resoldre aquesta  incidència. Malgrat les nostres denúncies i reclamacions a l’Hospital, al CatSalut, al Departament de Salut i a l’Ajuntament de Barcelona, el mes de gener d’enguany encara no s’havia aconseguit solucionar el problema.

Però, en assabentar-se que Jo Sí Sanitat Universal tenia intenció de realitzar una acció contra la facturació il·legal al Sagrat Cor, el CatSalut ens va convocar de manera urgent per parlar de la facturació en aquest centre. Aquest gest va tenir lloc després de mesos de silenci i de dues cartes en les quals el CatSalut i l’Hospital havien denegat la devolució dels diners indegudament cobrats.

Durant la reunió mantinguda entre la nostra plataforma, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona-CatSalut i l’Hospital va quedar palès que el Sagrat Cor incompleix els protocols sobre facturació de les urgències a persones sense recursos, per aquests motius:

dimarts, 26 de febrer de 2019

Reclamamos al Gobierno un reglamento que garantice una sanidad plenamente universal

La PASUCat, junto a más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos de la sociedad civil reclaman al Gobierno por vía de urgencia un reglamento que garantice una sanidad plenamente universal


Más de  300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos que constituyen REDER –Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012-, junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal envían una carta a la ministra María Luisa Carcedo, responsable del  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que exigen que se apruebe el Reglamento del Real Decreto Ley 7/2018.  

La norma es necesaria para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, antes de la inminente disolución de las Cortes, prevista para el próximo 5 de marzo. 

Según las entidades firmantes, “la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”. 

Por ello, REDER Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal solicitan a la ministra que anuncie públicamente la aprobación del reglamento en el próximo Consejo de Ministros, que debe celebrarse el próximo viernes.

En la carta, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) fue un paso importante, este fue “insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”, por lo que estimaban que era urgente desarrollar el reglamento necesario.  

Para el conjunto firmante y, tal y como se señala en la carta enviada, las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas.  
 
Qué hay que abordar urgentemente  

La carta remitida al Ministerio de Salud apunta dos ejes fundamentales que son importantes que el reglamento repare de inmediato: 

El primero, la garantía de la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.  

El segundo, la prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtener el mismo. En su lugar, las organizaciones piden la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc. 

Asimismo las organizaciones firmantes recuerdan la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores – padres, madres, abuelos y abuelas – que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.  

“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento”, subrayan los colectivos de la sociedad civil.

dijous, 7 de febrer de 2019

Cal aprovar ja el Reglament de la Llei Catalana de "Sanitat Universal"


El 27 de juny de 2017 el Parlament va aprovar la Llei 9/2017, d'universalització de l'assistència sanitària, la qual va entrar en vigor el 29 de juny de 2017.


Segons la mateixa llei el Govern havia d'aprovar les disposicions necessàries per desplegar-la i executar-la en un termini màxim de 3 mesos.

Però, un any i mig després, seguim esperant l’aprovació del seu reglament. És cert que durant uns mesos la llei va estar suspesa cautelarment pel Tribunal Constitucional. No obstant això, es va aixecar la suspensió l‘octubre de 2018, fa gairebé 5 mesos. Des de llavors la llei està vigent, però el Departament de Salut encara no ha aprovat el seu reglament

La Plataforma PASUCat va mantenir una reunió el  9 de gener de 2019 amb el Departament de Salut, al qual vam demanar que accelerés el procés d’aprovació d’aquest reglament. 

Avui, 7 de febrer, tornem a reunir-nos, aquesta vegada amb el CatSalut, amb la mateixa reclamació:

VOLEM EL REGLAMENT JA!!!

Si volem assolir la universalització de la sanitat promesa pels polítics, hi ha diversos aspectes importants d’aquesta llei que s’hauran de desenvolupar urgentment en el seu reglament:

-És necessari establir criteris perquè les persones residents a Catalunya però que no estiguin empadronades puguin acreditar l'arrelament a Catalunya. Això permetrà acabar amb les situacions d'exclusió sanitària de persones en risc d'exclusió social.

- És necesssari’establir com les persones sense targeta sanitària poden ser ateses a urgències a càrrec del Servei Català de Salut. El reglament també ha d’establir com acreditar la insuficiència de recursos econòmics per afrontar l'assistència sanitària d'urgència.

- És necessari  que el reglament sigui clar respecte al dret de totes les dones residents a Catalunya d’accedir a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, de manera accesibe i gratuïta.

Per altra banda, més enllà de l’aprovació del reglament, volem recordar que encara no s’han complert els següents compromisos establerts en la mateixa llei:

1.- El Servei Català de la Salut ha d'elaborar i desenvolupar un programa de formació adreçat al personal administratiu i sanitari de tots els centres, per a garantir i fer efectiu el dret d'accés universal a l'atenció sanitària a Catalunya.

2.- Els centres, serveis i establiments públics i concertats que presten assistència sanitària han d'exhibir la informació sobre el dret d'accés universal a l'atenció sanitària d'una manera ben visible, clara, comprensible amb relació al dret d'accés a les prestacions sanitàries contingudes en aquesta llei.

Una llei sense el seu reglament és paper mullat. Si volem aconseguir una Sanitat Universal, cal aprovar unes normes clares, que acabin amb els casos d’exclusió sanitària que hem estat denunciant des de l’any 2013.

Volem que el Govern compleixi la seva paraula. Estem farts de promeses i declaracions d’intencions... Volem aquest reglament per recuperar una veritable Sanitat Universal a Catalunya.


Foto: La Consellera Vergés assegura que <<Catalunya seguirá donant assistència a tothom>>. Juny de 2018