dijous, 20 d’abril de 2017

Cinc anys d'exclusió sanitària

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya demana acabar amb l’exclusió sanitària existent des de fa cinc anys.

El 20 d´abril del 2012, ara fa cinc anys, es va produir un canvi normatiu que va implicar deixar fora de la sanitat pública un nombre molt important de persones. Aquest canvi va suposar un retrocés en els drets que s'havien assolit amb la Llei de Sanitat de 1986, vinculant l’accés a la sanitat amb les persones que cotitzen a la Seguretat Social, i deixant fora del sistema públic de salut els i les ciutadans/es estrangers/es en situació administrativa irregular, ascendents -règim general i comunitari- estudiants i ciutadans/es europeus/es, en determinats supòsits.

Per pal·liar els efectes de la reforma, a Catalunya es van dictar dues instruccions, la 10/2012 que va ampliar l'atenció a les persones estrangeres extracomunitàries en situació administrativa irregular, i la 8/2015, actualment vigent, que amplia la cobertura de l'anterior instrucció, donant accés a la sanitat a alguns dels col·lectius exclosos. En ambdues instruccions és requisit imprescindible acreditar tres mesos d’empadronament per accedir als serveis sanitaris.

Malgrat el discurs polític, es continuen produint incompliments per part del CAPs, CUAPs i Hospitals, no tan sols de la pròpia normativa de la Generalitat, sinó també en diversos àmbits establerts per la normativa estatal: a l’atenció a embarassades i menors i en casos de cobrament indegut de les urgències a persones migrades i demandants de Protecció internacional.

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat), que treballa pràcticament des de la publicació de la nova normativa en la denúncia de l’exclusió en aquest àmbit, té documentades més de 200 vulneracions de la normativa pels diferents serveis d'atenció sanitària, causades per l’existència de traves burocràtiques i arbitrarietats, que afecten els col·lectius esmentats anteriorment.

Actualment, el Parlament de Catalunya està tramitant la Llei d’Accés Universal a la Sanitat, que la Pasucat considera que ha de ser aprovada amb urgència. Però cal immediatament, tal i com la Plataforma ja ha demanat a la Comissió de salut del Parlament:
·       Acabar amb l’exclusió sanitària de les persones migrants i sol·licitants de Protecció Internacional  i facilitar-ne l’atenció sanitària amb cobertura general des de la seva arribada: és un col·lectiu que necessita tenir garantits drets bàsics mentre dura el procés de regulació de la seva situació.
·       Facilitar l’empadronament sense domicili fix i abstenir-se d'establir requisits d'empadronament per part de tots els Ajuntaments de Catalunya. Aquest tipus de requisits poden impedir l'accés als serveis de salut de les persones migrades en situació irregular i els de sol·licitants de Protecció Internacional que viuen a Catalunya durant els primers mesos fins a la formalització de la seva sol·licitud.
·       Assegurar la formació del personal administratiu i sanitari sobre els drets que dóna la futura Llei d'Universalització de l'Atenció Sanitària, molts d'ells ja inclosos en la Instrucció 8/2015, amb l'objectiu de garantir la seva correcta aplicació.
·       Promoure campanyes informatives sobre el dret a la salut adreçades a les persones i col·lectius d'especial vulnerabilitat perquè coneguin i puguin exigir els seus drets.
·       Acabar amb la facturació indeguda de l’atenció urgent de les persones migrades i refugiades residents a Catalunya.
 Pel que fa a l’àmbit estatal, és imprescindible:
·         Derogar el Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i la suspensió definitiva de la seva execució.
·         Impulsar i aprovar iniciatives legislatives i normatives, acompanyades del seu desenvolupament executiu i dotades amb el corresponent finançament amb fons públics, que garanteixin el dret a la sanitat pública per a totes les persones amb independència del seu origen i condició.


La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya farà un acte de denúncia de l’existent exclusió sanitària i de reivindicació de les seves demandes:
Acte de denúncia:
Dijous 20 d’abril a les 20 h, davant del Casal independentista de l’Eixample. C/ Sardenya, 256-260 (Barcelona).

dijous, 30 de març de 2017

Las personas españolas también son víctimas de la exclusión sanitaria

Facturación a las bravas por no llevar encima la TSI cuando vas a urgencias.

Desde que en 2012 entró en vigor el Real Decreto 16/2012, la exclusión sanitaria no conoce de fronteras ni nacionalidades. Al acabar con la universalidad de la sanidad, cualquier persona que no demuestre ser asegurado del INSS puede quedar excluído, ya sea una persona española o extranjera, con o sin "papeles". 
Incluso los derechos más básicos son vulnerados, como el derecho a la atención urgente, la atención a los menores y a embarazadas... Estos derechos deberían estan asegurados si se cumplieran las leyes catalanas y españolas amparadas en los acuerdos internacionales en materia de salud. 

Así está pasando en Barcelona, donde en el pasado mes de febrero se ha producido un nuevo caso de facturación indebida en el servicio de Urgencias del Hospital Clinic En esta ocasión la afectada fue una ciudadana española, una mujer española, que  acudió al hospital y presentó su DNI como documento acreditativo de su identidad. En  ese momento no llevaba encima la tarjeta sanitaria de su comunidad autónoma, ni otro documento que acreditara que es asegurada del INSS. 


Tras ser atendida en urgencias, le entregaron y cobraron una factura, de 223 euros, junto a un documento explicativo sobre el protocolo de la facturación en urgencias. 


dilluns, 27 de març de 2017

Targeta sanitària per a catalans residents a l'estranger

El Govern presenta la cartera de serveis per als catalans inscrits al Registre de residents a l'exterior

Els catalans residents a l’estranger tindran dret a la targeta i l’atenció sanitària inclosa, amb càrrec al CatSalut, en les seves estades temporals a Catalunya

Targeta Sanitària Individual (TSI)

QUI pot accedir a la TSI?
Els catalans i catalanes residents a l’exterior i inscrits al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, que no siguin titulars de cobertura sanitària pública en relació amb l’aplicació d’acords bilaterals o multilaterals en matèria d’assistència sanitària bàsica en els seus desplaçaments temporals a Catalunya. No podrien optar a aquest servei, per tant, els catalans residents a Andorra, Brasil, Marroc, Perú, Suïssa, Tunísia, Xile, països de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.

Aportacions al Projecte de Llei de Sanitat Universal a Catalunya

Article original vía @FoCAP "Sanitat per a tothom a Catalunya"

Des de la promulgació del Reial Decret Llei del Govern Espanyol 16/2012 (RDL) l’accés a l’atenció sanitària d’alguns col·lectius s’ha vist limitada o negada i s’ha acabat amb el caràcter universal i equitatiu que definia el nostre sistema sanitari des de 1986.

La implantació del RDL ha tingut conseqüències greus per a la vida i la salut dels milers de persones que s’han vist afectades. La normativa catalana, a través de la vigent Instrucció 08/2015, ha actuat com a pal·liatiu, però no ha aconseguit revertir les situacions d’exclusió sanitària que s’han produït.

Ara el Parlament de Catalunya està treballant en un Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària a Catalunya  En la fase de debat hi estan participant nombroses entitats cíviques i professionals, entre elles la PASUCat, que va fer la seva compareixença el dia 16 de març juntament amb el FoCAP i SOS Racisme.

El FoCAP s’ha oposat sempre al RDL, ha defensat la seva derogació i juntament amb altres
entitats, ha impulsat la creació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya
(PASUCAT) de la qual segueixen formant part. Des de la plataforma donem suport a la proposta d’aquesta llei catalana que té per objecte garantir a totes les persones estrangeres residents a Catalunya, sense distinció per raó d’origen o per la seva situació legal i administrativa, l’assistència sanitària i farmacèutica pel Servei Català de Salut.

Per l’interès i la riquesa de les aportacions que van fer les representants de les tres entitats davant la Comissió de Salut del Parlament, posem a disposició els documents:

dimecres, 15 de març de 2017

Compareixença de la PASUCat en la Comissió de Salut del Parlament.

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya compareixerà demà dijous 16 de Març a les 15 hores enfront de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per donar la nostra  opinió  i formular les nostres propostes sobre el  Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, confiant que seran recollides i incorporades en el text final de la llei.

Des que es va donar a conèixer la intenció d'aprovar una llei d'universalització de la sanitat, la plataforma ha presentat al Govern de la Generalitat al juny del 2016 nostres al·legacions a l'avantprojecte d'aquesta llei, i posteriorment ens hem reunit amb alguns grups parlamentaris per presentar les nostres al·legacions al projecte de llei.

En la nostra propera compareixença seguirem insistint que es realitzin els canvis imprescindible perquè la llei aconsegueixi l'objectiu que li dóna nom, una atenció sanitària per a totes les persones que resideixen a Catalunya, amb independència de la seva situació administrativa.

Considerem imprescindible que l'aprovació de l'actual projecte de llei s'acompanyi d'unes disposicions reglamentàries que assegurin la correcta aplicació de la normativa vigent. 

Tot i que valorem positivament la disposició del Catsalut per establir vies de comunicació amb les entitats, critiquem obertament la incapacitat que ha demostrat fins ara el CatSalut per aplicar les seves pròpies instruccions i resolucions sobre atenció a les persones no assegurades ni beneficiàries del SNS, que està provocant que la població més vulnerable segueixi sofrint l'exclusió sanitària, arribant a l'extrem de negar-los l'atenció sanitària urgent a persones que no disposen de recursos econòmics suficients parell pagar-la.


Us facilitem l'ordre del dia de les compareixences que tindran lloc enfront de la Comissió de Salut del Parlament:

Podreu seguir les novetats a través del nostre compte de twitter amb el hashtag #LleiSalutUniversal

dijous, 16 de febrer de 2017

Continúa la facturación ilegal en las Urgencias de Catalunya

Desde septiembre del 2012 con la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, la plataforma PASUCat y Jo Sí Sanitat Universal  hemos denunciado que en Catalunya se han estado cobrando las urgencias a las personas extranjeras residentes en Catalunya. 
Esta facturación continúa hoy en día por la mala aplicación del protocolo de Facturación  del CatSalut que no ha conseguido garantizar el derecho a la atención urgente gratuita a las personas sin recursos, así como para los menores y las embarazadas.

 


En estos años hemos denunciado varios casos graves, como el ocurrido en el hospital pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona que en Marzo del 2014 obligó a firmar un compromiso de pago a los padres de un bebé para una operación urgente de una hernia inguinal estrangulada

Este mismo hospital cobró, en Diciembre de 2015, 1400 euros a Sandra, porque su hija ingresó en Urgencias por una crisis epiléptica. Esta factura fue reclamada por la familia pero no se consiguió que se le devolviera el dinero indebidamente cobrado.

Un caso con consecuencias más graves ha sido el  de Sabrina, que en Diciembre del 2015 fue a Urgencias del Hospital del Mar porque sospechaban que tenía un tumor en el tórax.  Como no tenía tarjeta sanitaria para ser atendida le pidieron pagar un importe que no podía asumir, y tuvo que marcharse a su casa sin visitarse. Tres meses después, ya con tarjeta sanitaria  Sabrina volvió a Urgencias, siendo diagnosticada de un linfoma estadío IV,  que como no había sido tratado a tiempo  había progresado y se había extendido por todo el cuerpo.


Aunque el nuevo protocolo del CatSalut se ha aplicado en unas 1000 visitas urgentes en toda Catalunya en el último trimestre del 2016, los hospitales y sindicatos denuncian que su  implementación ha sido muy deficiente, y se sigue facturando la visita urgente en contra de lo establecido por dicho protocolo.

Se ha facturado a personas residentes en Catalunya cobrándoles como si fueran turistas. Así lo reconoce el Institut Catalá de Salut (ICS) que no ha aplicado el protocolo en ninguno de los principales hospitales de Catalunya, facturando incluso a menores en el Hospital Joan XXIII de Tarragona. Tampoco siguen las instrucciones del CatSalut algunos centros de Urgencias de Atención Primaria en Barcelona, como la Clínica Plató, la Fundació Puigvert y las Urgencias Pediátricas CAPIBE del Hospital Sant Joan de Deu. 

 En este caos existente,  continúan las facturas ilegales de Urgencias en Catalunya. En el CAP Roger de Flor de Barcelona, el  22 de diciembre a una madre de un bebé con fiebre alta le obligaron a pagar 90 euros como condición imprescindible para visitarla en urgencias. Las trataron como una turista con dinero, mientras ella tenía que pedir dinero en la sala de espera para poder pagar la urgencia de su bebé.
Otro punto negro de son los centros del Parc de Salut Mar  (Hospital del Mar y CUAP Perecamps en el Raval) donde de manera repetida se comenten errores al facturar las urgencias. La  dirección no ha tomado medidas efectivas para corregirlos, y continúan facturando como le pasó a una mujer pakistaní que el 5 de Enero acudió a Urgencias  del CUAP Peracamps. Aunque dijo que no tenía dinero se le dio una factura por 244 euros, obligándole a presentar una tarjeta sanitaria para cancelar la factura o  tendría que pagarla. 

También en Barcelona un hombre peruano acudió al CUAP Dos de Maig el 29 de Enero, donde le dijeron que tenía que pagar unos 120 euros para ser atendido, sin ofrecerle otra opción, tratándolo como si furea un turista con dinero. Pero como no tenía ese dinero se marchó sin visitarse, por suerte nos llamó y pudimos indicarle que volviera al CUAP y pidiera ser atendido como persona sin recursos, sólo en ese segundo intento el CUAP aplicó el protocolo correcto del CatSalut.

También recibimos una llamada urgente el pasado 4 de Febrero, de una mujer paraguaya, empadronada en Barcelona, que acudió a urgencias del CUAP Manso, le dijeron que si no pagaba los 105 euros de la visita no podría ser atendida. Tuvimos que hablar por teléfono con la administrativa para forzarle a cumplir la normativa del CatSalut y permitir la atención urgente de esta mujer sin recursos económicos.

Esta amarga lista se completa con el via crucis que pasó la mamá de Victoria, una mujer mayor dominicana que el 28 de Enero acudió a Urgencias del Hospital Broggi en Sant Joan Despí por una crisis hipertensiva. Le dijeron que las reglas de ese hospital obligan a pagar unos 200 euros antes incluso de una primera valoración de la urgencia sanitaria.

 Ante este panorama la familia se dio la vuelta y buscó mejor suerte en el Hospital Clinic de Barcelona, donde sí la atendieron pero le presentaron una factura tras la atención médica urgente. Tuvieron la suerte de conocer a una activista de Jo Sí Sanitat Universal que les informó de sus derechos y pidieron al Clinic firmar la declaración conforme carecen de recursos.


Desde la PASUCat y Jo Sí Sanitat Universal consideramos estos hechos de extrema gravedad.  En el caso de la atención urgente parece que prima más el afán recaudatorio de las entidades proveedoras de servicio que el velar por el derecho a la salud. Insistimos en que el CatSalut debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la asistencia sanitaria urgente a todas las personas residentes en Catalunya.

diumenge, 12 de febrer de 2017

ACLARIMENTS DEL CATSALUT SOBRE TRAMITACIÓ DE LA TSI

vía http://josisanitatuniversal.cat/2017/02/tramitacio-de-tsi/

CONFUSIÓ EN ALGUNS CASOS DURANT LA TRAMITACIÓ DE TSI
Les companyes de Jo Sí Sanitat Universal, sempre que acompanyen a algú en la tramitació de TSI (Targeta Sanitària Individual), es troben amb nombrosos impediments i força confusió. Els dubtes que apareixen, sovint són enviades al CatSalut perquè aclareixi els procediments.
Arrel dels canvis constants, que en un principi milloren l’accessibilitat però, alhora, agreugen la confusió regnant, mirem d’aclarir i actualitzar com funciona avui la tramitació de TSI.
Els aclariments ens han anat arribant per correu electrònic des de l’Àmbit d’Acreditació de la Regió Sanitària de Barcelona i des de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut.
ACLARIMENTS DEL CATSALUT SOBRE TRAMITACIÓ DE LA TSI
En motiu del desplegament del RDL 16/2012, les persones estudiants amb permís de residència, havien d’estar assegurades mitjançant assegurança privada com a estudiant i arrel del desplegament de la Instrucció 08/2015 del CatSalut, aquestes persones que no tenen nacionalitat d’algun país de la Unió Europea, si indiquen que no disposen de rendes superiors a les establertes en l’esmentada Instrucció, el CatSalut reconeix i atorga el seu accés als serveis sanitaris públics a Catalunya.
Des del CatSalut vam fer en el moment del desplegament de la Instrucció 08/2015 del CatSalut, l’oportuna formació i informació a totes les Entitats Proveïdores, tal i com fem habitualment quan hi ha novetats, o nous procediments en relació a l’acreditació i assegurament de la ciutadania.
Per tant, totes les Entitats Proveïdores coneixen el marc legal vigent, així com el procediment establert per tal de poder gestionar les sol·licituds d’accés als serveis sanitaris públics amb càrrec al CatSalut.
A les persones amb la targeta vermella de sol·licitant de protecció internacional, des de l’EAP els han de tramitar la seva sol·licitud de TSI com a situació especial del RDL 16/2012.
Recordem que la Instrucció 08/2015 del CatSalut, escau un marc establert menys restrictiu que l’anterior Instrucció 10/2012, per tal de garantir l’accés als serveis sanitaris de les persones estrangeres empadronades a Catalunya. En aquest sentit volem recordar els trets importants:
Les persones que sol·licitin l’accés per aquesta via han d’acreditar:
 • No tenir la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i no tenir dret a l’assistència sanitària pública de l’SNS en qualsevol dels supòsits previstos en les disposicions addicionals corresponents del RD 1192/2015.
 • Documentació acreditativa de la seva identitat i de la seva situació administrativa.
 • Estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya.
 • Tenir uns ingressos inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora.
 • No tenir accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut.
 • Autoritzar el CatSalut a verificar les dades declarades i comprovar-ne la veracitat (signant el full de sol·licitud)
Des dels CAP, per rigor i per justa contribució a la sostenibilitat i adequació a la finalitat de la Instrucció 08/2015 del CatSalut, han d’explicar breument i fer llegir als sol·licitants, els compromisos, les autoritzacions i les declaracions que realitzen en el moment de la signatura de la sol·licitud i que s’indiquen en l’apartat Informació complementària sobre la declaració responsable i el règim de la sol·licitud i el document d’accés a l’assistència sanitària del CatSalut (Instrucció 08/2015 del CatSalut).
ALGUNS CONCEPTES A TENIR EN COMPTE
 • Aquesta nova Instrucció 08/2015, escau un punt de vista menys restrictiu en l’accés als serveis sanitaris públics per a les persones estrangeres empadronades a Catalunya.
 • Qualsevol persona que acrediti els requisits d’accés, pot sol·licitar la TSI de primer nivell d’assistència. Els majors de 18 anys des del moment d’empadronament disposaran de cobertura de Programes d’interès sanitari, i els menors de 18 anys, (registrats i autoritzats a residir a Espanya) tindran cobertura sanitària CatSalut segon nivell d’assistència
 • Les TSI amb cobertura primer nivell d’assistència (Programes interès sanitari) no tenen caducitat, i si el ciutadà vol tenir accés al segon nivell d’assistència, ho ha de sol·licitar amb el document d’alta, acreditant empadronament superior a 3 mesos
 • Totes les TSI amb Cobertura Sanitària segon nivell (CatSalut 2) tenen caducitat 1 any.
 • No és necessari realitzar informes socials per tal d’acreditar que una persona té uns ingressos inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora, si signen el document de sol·licitud d’alta, estan signant una declaració jurada, amb el que això suposa a nivell legal amb el CatSalut.
 • Les persones amb NIE que accedeixin per la Instrucció 08/2015 no caldrà que acreditin que no són assegurats de l’INSS i aquesta situació es validarà  amb la informació que aporti el ciutadà  bé sigui oral o escrita sobre les gestions realitzades amb l’INSS que s’acceptarà com a vàlida o bé en el propi CAP i/o quan el CatSalut tracti cada sol·licitud.
 • Així doncs, entrarien per aquesta Instrucció les persones estrangeres amb rendes inferiors a 100.000€ que acrediten tots els requisits d’accés
 • Tots els estudiants de la UE han d’estar coberts per la TSE