dijous, 15 de juny de 2017

Una oportunitat perduda de recuperar la Sanitat Universal a Catalunya

El Parlament de Catalunya aprova la nova Llei d’universalització de l’assistència sanitària, un gran avenç malgrat ser insuficient encara per assegurar el dret a l'Assistència Sanitària Universal a Catalunya.

Aquest dijous 14 de juny de 2017 el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, una fita que des de la PASUCat valorem positivament i de la qual farem el seguiment del seu desplegament i del compliment de la mateixa.

Un dels avenços de la nova llei és que permetrà l’accés a tota la cartera de serveis del CatSalut a les persones residents a Catalunya i que no tinguin cobertura al Sistema Nacional de Salut estatal des del moment de formalitzin l’empadronament a qualsevol municipi de Catalunya quan, actualment, calia esperar un termini de fins a tres mesos després d’empadronar-se per accedir-hi.

Malgrat la millora, volem remarcar que, per desgràcia, la nova llei segueix sense complir amb el seu principal objectiu: Garantir una atenció sanitària pública i plenament universal a Catalunya. En concret, pensem que caldria revertir les següents qüestions, que des de la PASUCat fa temps que estem denunciant:

La nova llei segueix deixant en situació d’exclusió a les persones residents a Catalunya que, per diferents motius, no constin al padró municipal.  L' empadronament no hauria, en cap cas, de constituir un obstacle a l'accés als serveis de Salut, per tant, els Ajuntaments no poden defugir la seva part de responsabilitat en el compliment de la seva normativa especifica. Regular l’accés a la sanitat d’aquestes persones mitjançant un reglament posterior a la llei, com així va anunciar el Conseller, no els dota de les suficients garanties legals per exercir el seu dret a la salut i l’accés a la sanitat.

D’altra banda, tampoc resol els problemes detectats en l'atenció urgent de les persones que no tinguin targeta sanitària, incloent a menors i embarassades. La garantia d'accedir a l'atenció urgent d'aquestes persones també serà establerta, segons declaracions del govern, per futurs reglaments, sense aportar les garanties legals suficients.

Amb tot, pensem que s'ha perdut una oportunitat històrica de poder solucionar aquestes traves en l’accés a la sanitat pública universal. La nostra experiència i les nostres denúncies des de la creació de la plataforma l'any 2013, assenyalen que els convenis i reglaments del CatSalut s’incompleixen continuament per les entitats proveïdores de serveis sanitaris, sense que el Departament de Salut hagi pres mesures efectives per fer complir els seus propis reglaments.

Manifestem el nostre recel i desencís vers el compromís de desenvolupar un programa de formació dirigit al personal administratiu i sanitari de tots els centres del CatSalut per garantir el dret a l'atenció universal. Aquest compromís ha estat una promesa incomplida de manera reiterada pels diferents governs de la Generalitat en els últims 5 anys.

Cal fer èmfasi en què, per aconseguir una atenció sanitària universal, és necessari exigir als Ajuntaments de Catalunya que garanteixin l'empadronament de totes les persones, especialment d'aquelles sense domicili fix o que no poden aportar la documentació acreditativa del domicili on resideixen. Si no s'assegura l'empadronament no és possible garantir l'accés a una atenció sanitària pública i universal.

Finalment, volem recordar que el Reial decret Llei 16/2012, elaborat pel govern del PP, va modificar el nostre sistema sanitari públic, el qual va passar de ser un sistema estatal de salut amb cobertura universal a un sistema d'assegurament basat en l'ocupació. No tornarem a recuperar els drets que teníem fins que no s'anul·li l'esmentat RDL.
Malgrat la valoració positiva del que suposa l’aprovació d’aquesta nova llei, encara queda camí que recórrer fins a aconseguir una veritable Sanitat per a totes i tots a Catalunya.

Per això, la PASUCat seguirà treballant: per aconseguir una sanitat pública i realment universal, denunciant l'exclusió, acompanyant a les persones excloses i desobeint perquè siguin ateses.

dimecres, 14 de juny de 2017

PASUCat obliga al Hospital del Mar a devolver factura ilegal de 1000 euros en Urgencias de Pediatría“La foto tendría que ser al revés, al otro lado del hospital, con el mar de fondo”, bromean Walter Anibal Duarte y Johanna Ester Aguiar. Esta pareja de argentinos llegó el viernes pasado a Barcelona para hacer turismo con sus dos hijos, Demian Alessio (4) y Vladimir Tomás (10). Sin embargo se pasaron el fin de semana en el Hospital del Mar, donde tuvieron que llevar al pequeño de urgencia por una bronquitis grave aguda, sufriendo por no poder pagar los 5.000 euros que el centro público les pedía.

dilluns, 29 de maig de 2017

Companyes de Jo Sí Sanitat Universal pregunten sobre les actuacions del CatSalut en relació a les factures il·legals

El Conseller Comín respon a les demandes de les companyes de Jo Sí Sanitat Universal però no ofereix solucions efectives

El 15 de maig passat, durant la participació del Conseller Toni Comín en l'acte “Present i futur de la sanitat catalana”, la nostra companya de Jo Sí Sanitat Universal pregunta al Conseller quines actuacions farà el CatSalut per acabar amb la facturació il·legal de les urgències a Catalunya.
La companya va denunciar en la seva intervenció que la facturació il·legal es produeix fins i tot en el cas de menors i embarassades. Ella mateixa és testimoni habitual d'aquesta pràctica il·legal a les urgències de l'hospital en el qual treballa en Barcelona
També li va preguntar per què la futura llei d'atenció sanitària universal no compleix la "Proposta d´acord cap a la independència" en la qual es garantia l'assistència sanitària a totes les persones residents a Catalunya amb independència de si consten o no en el padró.

  • Vídeo de la companya Ana de JoSí Sanitat Universal preguntant al Conseller Comín:   • Vídeo resposta del Conseller:Analitzant la resposta del Conseller, que també podeu visualitzar íntegrament en el següent vídeo, des de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCat) voldríem fer les següents consideracions:

dijous, 18 de maig de 2017

Facturació indeguda de les urgències pediàtriques

L'Hospital Sant Joan de Deu incompleix les normes del CatSalut


La plataforma PASUCat va denunciar fa un parell de setmanes el cas de Sandra, una dona de Costa Rica a la qual al desembre del 2015 l'Hospital Sant Joan de Dèu li havia cobrat fins a 1500 euros per l'atenció urgent a la seva nena.


Aquesta facturació es va produir contrariant el Reial decret 16/2012 que garanteix l'atenció als menors , embarassades i l'atenció urgent. A més van incomplir la normativa del CatSalut vigent en aquell moment, que establia que els menors d'edat sense targeta sanitària rebrien l'atenció sanitària i el CatSalut es faria càrrec econòmic d'aquesta atenció


Encara que es van incomplir les lleis espanyoles i la normativa catalana, ni el CatSalut ni el propi hospital han retornat encara els diners cobrats il•legalment a la Sandra.

Com a resposta a la nostra denúncia del cas, l'Hospital Sant Joan de Deu ens ha explicat quin és el seu protocol actual de facturació en les urgències de pediatria:
  •  El primer que es demana es la TSI (targeta sanitària del CatSalut) i només si el pacient no en disposa, se li demana si té alguna assegurança privada i si no la té, si té recursos per pagar l’assistència.
  • Si la família pot atendre el pagament, tal com va passar en aquest cas, se li informa que quan porti la TSI se li retornaran els diners (a la vegada que l’Hospital factura aleshores l’assistència al CatSalut).

El fet de demanar als menors d'edat si tenen recursos sanitaris per pagar l'assistència, i cobrar-la en cas que així sigui, incompleix la normativa del CatSalut, que en la seva resolució del 30 de Setembre sobre facturació de urgències, on s'estableix que menors i embarassades poden accedir a l'atenció urgent, sense necessitat de pagament, mitjançant la signatura d'una declaració conforme no tenen una assegurança mèdica, pública o privada, ni una tercer a persona responsable obligada a fer-se càrrec d'aquesta assistència.


dijous, 4 de maig de 2017

#FacturaUrgencias ilegal en pediatría: Un año esperando que CatSalut le devuelva 1500 euros


Sandra es una mujer procedente Costa Rica. En el año 2015  estudiaba en Barcelona, con un visado de estudiante, En Diciembre del 2015 decidió traer a su hija pequeña desde su pais para poder vivir juntas. 

Una vez en Catalunya, intentaron conseguir una tarjeta sanitaria para la menor, pero las administrativas del CAP Hortes, en Poble Sec, desconocían la Instrucción 8/2015 del CatSalut y le negaron la tarjeta sanitaria a la que tenía derecho.

Ese mismo mes la niña sufrió un ataque de epilepsia por el que tuvo que ir a Urgencias de Pediatría del Hospital Sant Joan de Dèu. La niña fue atendida y precisó un ingreso urgente en dicho centro. Una vez dada de alta a Sandra le hicieron pagar  una factura de 1422 euros

Sandra tuvo que volver a Urgencias de ese hospital dos veces más, en diciembre 2015 y en febrero 2016, donde le volvieron a cobrar, esta vez fueron 80 euros por cada visita. 

Ante este atropello,  no tuvo más remedio que buscarse la vida y hacer todo tipo de esfuerzos para pagar esos 1582 euros. Nadie le había informado de los derechos de su hija a ser atendida de manera gratuita.

  Las instrucciones del CatSalut eran bien claras, prohibiendo facturar la atención a los menores de edad, pero el Hospital prefirió embolsarse esos 1500 euros antes que velar por los derechos de la menor. 

La situación cambió cuando Sandra vio un cartel en su barrio, de la campaña Jo Sí Sanitat Universal, que decía: "Todos y Todas tenemos derecho a la Atención Sanitaria, si no te atienden o te han facturado ponte en contacto con nosotros". 

dijous, 20 d’abril de 2017

Cinc anys d'exclusió sanitària

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya demana acabar amb l’exclusió sanitària existent des de fa cinc anys.

El 20 d´abril del 2012, ara fa cinc anys, es va produir un canvi normatiu que va implicar deixar fora de la sanitat pública un nombre molt important de persones. Aquest canvi va suposar un retrocés en els drets que s'havien assolit amb la Llei de Sanitat de 1986, vinculant l’accés a la sanitat amb les persones que cotitzen a la Seguretat Social, i deixant fora del sistema públic de salut els i les ciutadans/es estrangers/es en situació administrativa irregular, ascendents -règim general i comunitari- estudiants i ciutadans/es europeus/es, en determinats supòsits.

Per pal·liar els efectes de la reforma, a Catalunya es van dictar dues instruccions, la 10/2012 que va ampliar l'atenció a les persones estrangeres extracomunitàries en situació administrativa irregular, i la 8/2015, actualment vigent, que amplia la cobertura de l'anterior instrucció, donant accés a la sanitat a alguns dels col·lectius exclosos. En ambdues instruccions és requisit imprescindible acreditar tres mesos d’empadronament per accedir als serveis sanitaris.

Malgrat el discurs polític, es continuen produint incompliments per part del CAPs, CUAPs i Hospitals, no tan sols de la pròpia normativa de la Generalitat, sinó també en diversos àmbits establerts per la normativa estatal: a l’atenció a embarassades i menors i en casos de cobrament indegut de les urgències a persones migrades i demandants de Protecció internacional.

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat), que treballa pràcticament des de la publicació de la nova normativa en la denúncia de l’exclusió en aquest àmbit, té documentades més de 200 vulneracions de la normativa pels diferents serveis d'atenció sanitària, causades per l’existència de traves burocràtiques i arbitrarietats, que afecten els col·lectius esmentats anteriorment.

Actualment, el Parlament de Catalunya està tramitant la Llei d’Accés Universal a la Sanitat, que la Pasucat considera que ha de ser aprovada amb urgència. Però cal immediatament, tal i com la Plataforma ja ha demanat a la Comissió de salut del Parlament:

dijous, 30 de març de 2017

Las personas españolas también son víctimas de la exclusión sanitaria

Facturación a las bravas por no llevar encima la TSI cuando vas a urgencias.

Desde que en 2012 entró en vigor el Real Decreto 16/2012, la exclusión sanitaria no conoce de fronteras ni nacionalidades. Al acabar con la universalidad de la sanidad, cualquier persona que no demuestre ser asegurado del INSS puede quedar excluído, ya sea una persona española o extranjera, con o sin "papeles". 
Incluso los derechos más básicos son vulnerados, como el derecho a la atención urgente, la atención a los menores y a embarazadas... Estos derechos deberían estan asegurados si se cumplieran las leyes catalanas y españolas amparadas en los acuerdos internacionales en materia de salud. 

Así está pasando en Barcelona, donde en el pasado mes de febrero se ha producido un nuevo caso de facturación indebida en el servicio de Urgencias del Hospital Clinic En esta ocasión la afectada fue una ciudadana española, una mujer española, que  acudió al hospital y presentó su DNI como documento acreditativo de su identidad. En  ese momento no llevaba encima la tarjeta sanitaria de su comunidad autónoma, ni otro documento que acreditara que es asegurada del INSS. 


Tras ser atendida en urgencias, le entregaron y cobraron una factura, de 223 euros, junto a un documento explicativo sobre el protocolo de la facturación en urgencias.