dijous, 12 de gener de 2017

Factura il·legal a un nadó a l'Hospital Joan XXIII,Tarragona

(En castellano más abajo)

L’11 de desembre va acudir al Servei d'Urgències de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona una família de ciutadans extracomunitaris, que tot i ser residents a Catalunya, no havien pogut sol·licitar la Targeta Sanitària.

En admissió d'urgències els van dir que en no tenir targeta sanitària només els visitarien si pagaven prèviament la visita. La família va decidir prioritzar la visita del menor d'edat, d'1 any de vida, i va pagar en aquest moment els 150 euros que se'ls exigia. El pare del menor també es trobava malalt, però va renunciar a ser visitat perquè no tenien diners per pagar dues visites urgents.

Aquesta facturació de la visita urgent és totalment il·legal i contrària a la resolució del 30 de setembre del CatSalut sobre assistència i facturació de l'actuació sanitària urgent:

El procediment correcte hauria estat realitzar l'atenció urgent sense pressionar a fer el pagament previ com a condició per a ser atesos. L'atenció urgent s'ha de garantir en qualsevol cas, i el fet de sol·licitar el pagament abans de ser visitat té un efecte dissuasiu. 


Després d'haver atès aquesta família se li hauria d’haver ofert el document de Declaració Responsable conforme no disposa de recursos econòmics suficients per pagar aquesta atenció, evitant així la generació de la factura per l'actuació urgent.

Després de consultar el cas amb la nostra Plataforma, la família de l'afectat ha posat una reclamació oficial a l'Hospital exigint la devolució de l'import pagat. Des del Servei de Facturació de l'hospital ens han informat que NO procediran a la devolució de l'import pagat, tot i que la factura es va fer en contra de la normativa del CatSalut.

El responsable del Servei de Facturació de l'Hospital Joan XXIII ens ha comunicat que des del CatSalut no ha arribat al seu Hospital cap ordre o instrucció per aplicar el protocol d'assistència i facturació de l'atenció urgent que va establir el mateix CatSalut en la resolució del 30 de setembre. Han passat més de dos mesos des que aquest protocol va entrar en vigor i hem comprovat que la facturació il·legal de les urgències és la pràctica habitual en aquest hospital.

La família del nadó ja ha pogut demanar la targeta sanitària que dóna dret al menor a l'atenció sanitària. No han tingut la mateixa sort els pares d’aquest menor. En el seu CAP els van advertir que més els val no posar-se malalts fins que tinguin tres mesos de padró i puguin demanar la targeta sanitària nivell 2, perquè si han d'anar a urgències ara hauran de pagar.

Des de la direcció de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona del CatSalut ens afirmen que la Targeta Sanitària nivell 1 que els pares tenen ara no inclou dret a urgències. A més a més, ens informen que de moment des del CatSalut no investigaran els fets referents a la factura il·legal que denunciem.

Així mateix, hem parlat amb el Departament de Facturació de l'Institut Català de la Salut per demanar que investigui el protocol de l'Hospital Joan XXIII i adopti mesures per corregir les deficiències trobades, així com assegurar la devolució de l'import pagat per aquesta família per l'atenció urgent.

Davant d'aquesta situació hem sol·licitat una reunió amb el director del Servei Català de Salut, David Elvira, per denunciar que la resolució sobre facturació d'urgències que ell mateix va signar el setembre passat no s'està complint a l'Hospital de Joan XXIII ni en altres hospitals públics de Catalunya dels que també ens han arribat incidències per facturació il·legal de l'atenció urgent.

Enllaç a la notícia en la Cadena Ser:  La sanitat catalana cobra a refugiats i immigrants per visites d'urgència: 

Texto en Castellano:

El pasado 11 de diciembre acudieron al Servicio de Urgencias del Hospital Joan XXIII de Tarragona una familia de ciudadanos extracomunitarios, que aunque son residentes en Catalunya no habían podido solicitar la Tarjeta Sanitaria.
En admisión de Urgencias les dijeron que al no tener Tarjeta Sanitaria sólo les visitarían si pagaban previamente la visita. Dada la escasez de recursos económicos la familia decidió priorizar la visita del menor de edad, de 1 año de vida, y pagaron en ese momento los 150 euros que se les exigía. El padre del  menor también se encontraba enfermo, pero renunció a ser visitado porque no tenían dinero para pagar dos visitas urgentes.
Esta facturación de la visita urgente es totalmente ilegal y contraria a la resolución del 30 de Septiembre del CatSalut sobre asistencia y facturación de la actuación sanitaria urgente: 

El procedimiento correcto habría sido realizar la atención urgente sin presionarles a realizar el pago previo como condición  para ser atendidos. La atención urgente se ha de garantizar en cualquier caso y solicitar el pago antes de ser visitado tiene un efecto disuasorio. 

Tras haberles atendido se les debería ofrecer el documento de Declaración Responsable conforme no disponen de recursos económicos suficientes para pagar esta atención, evitando así la generación de la factura por la actuación  urgente.
Tras consultar con nuestra plataforma, la familia del afectado ha puesto una reclamación oficial en el Hospital exigiendo la devolución del importe pagado, desde el Servicio de Facturación del hospital nos han informado que NO se va a proceder a la devolución del importe pagado, aunque la factura se hizo en contra de la normativa del CatSalut.

El responsable del Servicio de Facturación del Hospital Joan XXIII nos ha comunicado que a su Hospital no ha llegado desde el CatSalut, ninguna orden o instrucción para aplicar el protocolo de asistencia y facturación de la atención urgente que estableció el CatSalut en la resolución del 30 de Septiembre. Han pasado más  de dos meses desde que dicho protocolo entró en vigor y hemos comprobado  que la facturación ilegal de las urgencias es la práctica habitual en dicho hospital.
El menor ya ha podido pedir su tarjeta sanitaria que le da derecho a la atención sanitaria.  No han tenido la misma suerte sus padres. En su CAP les advirtieron que más les vale no ponerse enfermos hasta que tengan tres meses de padrón y puedan pedir la Tarjeta Sanitaria nivel 2, porque si tienen que ir a Urgencias ahora tendrán que pagar

Desde la dirección de la Región Sanitaria del Camp de Tarragona del CatSalut nos afirman que la Tarjeta Sanitaria nivel 1 que los padres tienen ahora no incluye derecho a Urgencias. Además nos informan que de momento desde el CatSalut no van a investigar la factura ilegal que le denunciamos 

Asímismo hemos hablado con el departamento de Facturació del Institut Catalá de la Salut para pedir que investigue el protocolo del hospital Joan XXIII y adopte medidas para corregir las deficiencias encontradas, así como asegurar la devolución del importe pagado por esta familia por la atención urgente.
Ante esta situación hemos solicitado una reunión con el director del Servei Catalá de Salut, David Elvira, para denunciar que la resolución sobre facturación de Urgencias que él mismo firmó el pasado Septiembre no se está cumpliendo en el Hospital de Joan XXIII ni en otros hospitales públicos de Catalunya de los que también nos han llegado incidencias por facturación ilegal de la atención urgente.
Enlace a la noticia en la Cadena Ser:  La sanitat catalana cobra a refugiats i immigrants per visites d'urgència: 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada