dilluns, 27 de març de 2017

Targeta sanitària per a catalans residents a l'estranger

El Govern presenta la cartera de serveis per als catalans inscrits al Registre de residents a l'exterior

Els catalans residents a l’estranger tindran dret a la targeta i l’atenció sanitària inclosa, amb càrrec al CatSalut, en les seves estades temporals a Catalunya

Targeta Sanitària Individual (TSI)

QUI pot accedir a la TSI?
Els catalans i catalanes residents a l’exterior i inscrits al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, que no siguin titulars de cobertura sanitària pública en relació amb l’aplicació d’acords bilaterals o multilaterals en matèria d’assistència sanitària bàsica en els seus desplaçaments temporals a Catalunya. No podrien optar a aquest servei, per tant, els catalans residents a Andorra, Brasil, Marroc, Perú, Suïssa, Tunísia, Xile, països de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.

QUÈ és la TSI?
Els catalans i catalanes residents a l’exterior, inscrits al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, podran disposar de la Targeta Sanitària Individual (TSI) per a les seves estades temporals a Catalunya. Aquesta targeta és el document que identifica i permet l'accés a la cobertura sanitària general dels serveis sanitaris del Servei Català de la Salut.

COM es pot accedir a la TSI?
  • La persona inscrita al Registre de catalans i catalanes a l’exterior ha de sol·licitar aquest servei mitjançant el tràmit de Sol·licitud de serveis i/o modificació de dades.
  • La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea comprovarà que la persona sol·licitant estigui correctament inscrita al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.
  • La persona sol·licitant rebrà la Targeta Sanitària Individual per correu postal, a l’adreça informada en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.
  • Per a activar la TSI, la persona interessada, un cop a Catalunya, haurà de trucar al 061 CatSalut Respon, per tal que l’informin de l’àrea bàsica de salut i centre d’atenció primària que li corresponen segons el seu CIP (codi d’identificació de 4 lletres i 10 números que està escrit a la TSI). Posteriorment, s’haurà d’adreçar a l’àrea bàsica de salut que li indiquin, amb la targeta i el seu document identificador (DNI, NIE o passaport), i li activaran al moment.
  • La TSI té validesa indefinida i restarà en poder del seu titular, però només s’activarà quan aquest realitzi una estada temporal a Catalunya.
  • L’activació de la TSI s’efectuarà per un termini de 2 mesos per cada estada, renovable per successius terminis de dos mesos, de manera justificada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada