divendres, 5 de juny del 2015

Conveni entre CatSalut i la Creu Roja per facilitar l'accés a la Targeta Sanitària

Circuit establert entre La Creu Roja i el CatSalut per a facilitar l'accés a la targeta sanitària als residents a Catalunya sense empadronament i en situació de vulnerabilitat sociosanitària


Trobareu tota la informació en el enllaç: http://tinyurl.com/Conveni-CatSalut-CreuRoja


Objecte del conveni:El col·lectiu de persones amb dificultats alienes o pròpies per empadronar-se en un municipi de Catalunya i en situació de vulnerabilitat social que requereixen d’un acompanyament específic que, per tant, tenen dificultat per acreditar-se amb la TSI o document d’accés en el sistema públic de salut per les vies ordinàries (per no acreditar la seva vinculació territorial i temporal a Catalunya) tot i tenir els altres requisits per tenir dret o poder accedir a l’assistència sanitària pública del CatSalut.


 


Vies d’entrada de sol·licituds de conveni:

A.  Assemblees locals de la Creu Roja
B.  Centres d’Atenció Primària (CAP)
C.    CatSalut: Regions Sanitàries i serveis matrius de CatSalut

 
   Assemblees locals de la Creu Roja:
a.     Per petició espontània de la persona interessada
b.    Per petició de Creu Roja
c.     Per petició d’altres ens o organismes: Serveis Socials en general, ONG, altres organitzacions socials, etc. En tot cas, qualsevol petició que arribi d’un hospital públic haurà de redreçar-se a la regió sanitària corresponent (RS CatSalut http://catsalut.gencat.cat/ca/catsalut-territori/).

La Creu Roja haurà de recollir les circumstàncies de cada persona i verificar la informació aportada en cada situació i caldrà que recondueixi totes aquelles sol·licituds que siguin susceptibles de tenir accés per la via ordinària (qualsevol cas en el que sigui possible l’empadronament).

B.    Centres d’Atenció Primària (CAP): mitjançant els serveis socials d’atenció primària dels centres o els que tinguin de referència. Un cop identificats els casos susceptibles a tenir accés per aquesta via i realitzat el corresponent informe social de derivació hauran de derivar les sol·licituds a l’assemblea local de la Creu Roja corresponent a cada territori (consultar llistat annex 1).

C.    CatSalut: Regions Sanitàries i serveis matrius de CatSalut. Si de manera excepcional arriba una petició directament al CatSalut, bé a Serveis Matrius, bé a alguna de les seves regions sanitàries (RS CatSalut), un cop comprovat que el cas es susceptible de tenir accés per la via d’aquest conveni, l’adreçarà per part de les regions sanitàries a les Assemblees Locals de Creu Roja i per part de Serveis Matrius a la Oficina autonòmica, per tal que en tinguin coneixement i la persona rebi les atencions necessàries.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada