dimarts, 25 de novembre de 2014

Jo Sí Sanitat Universal consigue retirada de cartel disuasorio en CAP Sanllehy

Hem enretirat el cartell que fomentava l’exclusió sanitària


Vídeo de la acción:


Enretirem Cartells Dissuasius del CAP Sanllehy from Jo Sí Sanitat Universal on Vimeo.Avui divendres a les 11h del matí, un grup de persones, entre veïns i veïnes dels barris del Guinardó, de Can Baró i del Carmel, i força membres de la campanya «Jo Sí Sanitat Universal», ens hem concentrat a les portes del CAP Sanllehy per exigir al centre que enretirés un cartell informatiu que no s’ajustava a la normativa vi­gent.
El cartell en qüestió afirmava que «Per a tot tràmit administratiu o assistencial és necessària la presentació de la Targeta Sanitària i DNI». És cert que el nou marc legal (el Reial Decret 16/2012 i la Instrucció Catalana 10/2012) exclou moltes persones de la cobertura sanitària pública, denegant la Targeta Sanitària Individu­al (TSI) a col·lectius socialment vulnerables. Però, també és cert que s’hi contemplen excepcions.
foto_accio_1Aquestes excepcions, no són més que petites mostres de caritat de cara a la ga­leria pels casos de més flagrant inhumanitat. És el cas de menors d’edat, de dones embarassades i d’al­guns casos d’urgències. Una circular interna del CatSalut del mes de juliol d’enguany, especificava literal­ment: «En cas de no disposar de TSI, els menors i les dones embarassades en la situació que expressa el RD 192/2012, rebran la corresponent assistència a càrrec del CatSalut, i a continuació es faran les gestions pertinents per la seva corresponent acreditació.»
foto_accio_2Des de la campanya «Jo Sí Sanitat Universal» i des de la Pasucat, afirmem que el contingut del cartell no és cert, ja que no contempla els casos en què es pot rebre atenció sense DNI o sense TSI, i que per tant, en lloc d’informar, el cartell acompleix una funció dissuasiva. Tenim constància de casos de persones que han deixat de demanar atenció sanitària a causa de cartells dissuasius com aquest, causant un greu risc per la seva salut i per la salut pública.
L’acció ha estat estrictament pacífica i silenciosa, per no entorpir la labor dels professionals del centre ni molestar als usuaris que, a banda de ser comunicats de l’acció per mitjà de fulletons informatius, han po­gut accedir al centre de salut amb tota normalitat. D’una en una, les persones concentrades hem anat pre­sentant la nostra reclamació, en la què adjuntàvem una còpia de l’esmentada circular del CatSalut i una pro­posta de cartell alternatiu, on s’hi llegia la frase del propi CatSalut: «En aquest centre tothom té garantida l’atenció sanitària».
Després d’una dotzena de reclamacions, hem parat quan l’adjunta d’infermeria i la referent –la directora del centre no hi era– s’han ofert cordialment a escoltar la nostra demanda. Després d’una curta entrevista, on hem pogut exposar clara­ment els motius de la demanda, el cartell ha estat enretirat.
Malauradament, no han accedit a substituir-lo pel cartell alternatiu però, no podem posar en dubte que ha estat un pas ne­cessari de cara a aturar el foment de l’exclusió sanitària. Les Associacions de Veïns i Veïnes dels barris del Carmel i del Guinardó, que també eren presents, han acabat entregant un suggeriment on insten al centre a estudiar el cartell alternatiu i els hem fet saber que, com a persones preocupades per la salut de totes les persones, restarem a l’aguait perquè no es tornin a repetir situacions com aquesta que fomenten l’exclusió sanitària.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada