dilluns, 29 de maig de 2017

Companyes de Jo Sí Sanitat Universal pregunten sobre les actuacions del CatSalut en relació a les factures il·legals

El Conseller Comín respon a les demandes de les companyes de Jo Sí Sanitat Universal però no ofereix solucions efectives

El 15 de maig passat, durant la participació del Conseller Toni Comín en l'acte “Present i futur de la sanitat catalana”, la nostra companya de Jo Sí Sanitat Universal pregunta al Conseller quines actuacions farà el CatSalut per acabar amb la facturació il·legal de les urgències a Catalunya.
La companya va denunciar en la seva intervenció que la facturació il·legal es produeix fins i tot en el cas de menors i embarassades. Ella mateixa és testimoni habitual d'aquesta pràctica il·legal a les urgències de l'hospital en el qual treballa en Barcelona
També li va preguntar per què la futura llei d'atenció sanitària universal no compleix la "Proposta d´acord cap a la independència" en la qual es garantia l'assistència sanitària a totes les persones residents a Catalunya amb independència de si consten o no en el padró.

  • Vídeo de la companya Ana de JoSí Sanitat Universal preguntant al Conseller Comín:   • Vídeo resposta del Conseller:Analitzant la resposta del Conseller, que també podeu visualitzar íntegrament en el següent vídeo, des de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCat) voldríem fer les següents consideracions:

Agraïm la confiança que diposita el Conseller en la nostra plataforma per vigilar que les entitats proveïdores compleixin la normativa sobre facturació de les urgències, així com les instruccions i futura llei que garanteixen el dret a l'atenció sanitària de les persones estrangeres excloses per la Seguretat Social. Però seguim demanant que sigui el propi CatSalut el que estableixi mecanismes de control per assegurar que es compleix la seva pròpia normativa, de manera que s'acabi amb els continus casos d'exclusió sanitària que s'estan produint a tota Catalunya.
Ens alegrem de la proposta del Conseller respecte a "castigar les entitats que incompleixin la normativa del CatSalut", igual que la Guàrdia Urbana multa a qui se salta un semàfor en vermell. Per desgràcia però, la nostra experiència fins a dia d’avui és que quan la PASUCat ha denunciat casos d'exclusió, sobretot de factures il·legals a urgències, la reacció del CatSalut ha estat escassa i evidentment insuficient.
Sobre el projecte de llei per a la universalització de l'atenció sanitària a Catalunya, seguim remarcant la importància que no s'exigeixi per llei el requisit d'estar empadronat per poder accedir a la sanitat catalana. Les diverses entitats participants a la PASUCat, i altres entitats com ara Creu Roja i Amnistia Internacional hem demanat mitjançant una compareixença al Parlament que es modifiqui aquest requisit que suposa una barrera insalvable per a moltes persones estrangeres residents a Catalunya.

Per últim, entenem que la proposta del conseller de regular l'accés a la sanitat de les persones residents a Catalunya mitjançant un reglament posterior a la llei però que aquestes, per diferents motius, no constin en el padró municipal no dota de les suficients garanties legals a aquestes persones per poder exercir el seu dret a la sanitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada