dijous, 18 de maig de 2017

Facturació indeguda de les urgències pediàtriques

L'Hospital Sant Joan de Deu incompleix les normes del CatSalut


La plataforma PASUCat va denunciar fa un parell de setmanes el cas de Sandra, una dona de Costa Rica a la qual al desembre del 2015 l'Hospital Sant Joan de Dèu li havia cobrat fins a 1500 euros per l'atenció urgent a la seva nena.


Aquesta facturació es va produir contrariant el Reial decret 16/2012 que garanteix l'atenció als menors , embarassades i l'atenció urgent. A més van incomplir la normativa del CatSalut vigent en aquell moment, que establia que els menors d'edat sense targeta sanitària rebrien l'atenció sanitària i el CatSalut es faria càrrec econòmic d'aquesta atenció


Encara que es van incomplir les lleis espanyoles i la normativa catalana, ni el CatSalut ni el propi hospital han retornat encara els diners cobrats il•legalment a la Sandra.

Com a resposta a la nostra denúncia del cas, l'Hospital Sant Joan de Deu ens ha explicat quin és el seu protocol actual de facturació en les urgències de pediatria:
  •  El primer que es demana es la TSI (targeta sanitària del CatSalut) i només si el pacient no en disposa, se li demana si té alguna assegurança privada i si no la té, si té recursos per pagar l’assistència.
  • Si la família pot atendre el pagament, tal com va passar en aquest cas, se li informa que quan porti la TSI se li retornaran els diners (a la vegada que l’Hospital factura aleshores l’assistència al CatSalut).

El fet de demanar als menors d'edat si tenen recursos sanitaris per pagar l'assistència, i cobrar-la en cas que així sigui, incompleix la normativa del CatSalut, que en la seva resolució del 30 de Setembre sobre facturació de urgències, on s'estableix que menors i embarassades poden accedir a l'atenció urgent, sense necessitat de pagament, mitjançant la signatura d'una declaració conforme no tenen una assegurança mèdica, pública o privada, ni una tercer a persona responsable obligada a fer-se càrrec d'aquesta assistència.


Aquesta resolució no diu a cap moment que si la família del menor, o la dona embarassada, disposen de recursos econòmics, hauran de pagar la urgència, tal com estan fent a Sant Joan de Dèu i als centres pertanyents a aquest hospital com el CAPIBE (Centre d'Atenció Pediàtrica Integral de Barcelona Esquerra) de Numància.

Per tant demanem al CatSalut que faci complir la seva pròpia normativa a l'Hospital Sant Joan deDèu, en el CAPIBE, i en tots els centres sanitaris públics de Catalunya. Una vegada més queda demostrat que les escasses actuacions del CatSalut destinades a garantir el dret a l'atenció urgent a Catalunya han estat més que insuficients.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada