diumenge, 14 de juliol del 2013

RECORDEM-HO: L’ATENCIÓ SANITÀRIA ALS MENORS D’EDAT, LES EMBARASSADES I LES VISITES URGENTS ÉS UNIVERSAL I GRATUÏTA

Davant l’allau de desinformació i confusió que hem observat en els darrers mesos entre els ciutadans i ciutadanes i entre els propis treballadors de la sanitat pública catalana sobre la nova normativa en relació a la cobertura sanitària pública de les persones en situació irregular, creiem necessari aclarir alguns punts i informar tots el ciutadans i ciutadanes sobre els seus drets en matèria de salut a Catalunya.

Tal com queda reflectit en el RDL 16/2012, “los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:
a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.
b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.
En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.”

Per tant, totes les persones en situació administrativa irregular que es trobin en algun d’aquests tres supòsits, tenen dret a una assistència sanitària de cobertura pública i, per tant, totalment gratuïta.
El Catsalut assegura que totes les dones embarassades i els menors d’edat ensituació administrativa irregular, tenen garantida l’assistència sanitària i poden demanar directament la targeta sanitària individual als seus centres d’atenció primària (CAP). 

L’intent de facturar qualsevol activitat assistencial a usuaris o usuàries que es trobin en qualsevol d’aquests tres supòsits suposa una vulneració de la legislació vigent i del dret a la salut dels catalans i catalanes i un clar greuge comparatiu respecte la resta de comunitats autònomes de l’estat espanyol, on l’assistència en aquests casos es considera de cobertura pública i gratuïta.

Per altra banda, tal com indica el RDL 16/21012, l’assistència sanitària queda assegurada en situacions d’urgència fins a la situació d’alta mèdica. Considerem oportú recalcar que l’alta mèdica no necessàriament finalitza en el moment de l’alta de l’hospital o del centre d’urgències on el pacient rep l’atenció inicial, sinó quan té lloc la curació o estabilització de la malaltia urgent per la qual el pacient ha consultat. Després de l’alta del servei d’urgències el pacient pot requerir una continuïtat assistencial a través dels serveis assistencials de l’atenció primària (Centre d’Atenció Primària o altres) que cal garantir en les mateixes condicions. Serà el professional/s responsable/s del pacient qui decideixin el  moment d’alta mèdica.

dilluns, 8 de juliol del 2013

1ª Trobada a Catalunya de Grups d’Acompanyament contra l’Exclusió Sanitària


Després de posar en marxa la campanya de Jo Sí Sanitat Universal a Catalunya, el passat 16 de Juny, convoquem aquesta primera trobada de Grups d’Acompanyament contra l’Exclusió Sanitària a Catalunya

La trobada té un doble objectiu: Conèixer la experiència dels diferents grups que ja estàn funcionant a Catalunya (podeu trobarlos AQUÍ). I presentarem un primer esborrany del Manual per a grups d’acompanyament a Catalunya.

Contra l’Apartheid Sanitari, DESOBEÏM!
grups_13_cat