dimarts, 16 de juny del 2015

La pressió social aconsegueix la retirada de cartells del #ApartheidSanitari

La pressió social aconsegueix la retirada de cartells que excloïen part de la població de l'atenció sanitària

Diverses entitats havien denunciat des de 2013 que els missatges contradeien la llei. L'ICS retira els cartells dissuasius d'urgències i explicita l'atenció sanitària per a tothom 

Article de La Directa: https://directa.cat/actualitat/pressio-social-aconsegueix-retirada-de-cartells-que-excloien-part-de-poblacio-de-latencio

A urgències del Centre d'Atenció Primària (CAP) Casc Antic de Barcelona, un cartell, signat pel Departament de Salut i l'Institut Català de la Salut (ICS), especifica que "tothom té garantida l'atenció sanitària”. A Manso, apareix una informació similar en pantalla. El missatge contrasta amb la línia que havien seguit fins ara un munt de CAPs i hospitals, on s'advertia que, per a qualsevol tràmit administratiu o assistencial, era imprescindible la targeta sanitària individual (TSI), de la que no disposen les persones que fa menys de tres mesos que estan empadronades o directament no ho estan.  

Aquesta exigència contradiu la mateixa normativa, que estableix que totes les persones, independentment de la seva situació administrativa i d'empadronament, tenen dret a ser ateses a urgències, en hospitals i ambulatoris, i tant les dones embarassades com els menors d'edat en iguals condicions que les persones amb nacionalitat espanyola.

Totes les persones, independentment de la seva situació administrativa i d'empadronament, tenen dret a ser ateses a urgències
 
Des de l''ICS han assegurat a la Directa que, finalment, els cartells explicitant l'atenció sanitària per a tothom es posaran progressivament a la resta de centres.

divendres, 5 de juny del 2015

Conveni entre CatSalut i la Creu Roja per facilitar l'accés a la Targeta Sanitària

Circuit establert entre La Creu Roja i el CatSalut per a facilitar l'accés a la targeta sanitària als residents a Catalunya sense empadronament i en situació de vulnerabilitat sociosanitària


Trobareu tota la informació en el enllaç: http://tinyurl.com/Conveni-CatSalut-CreuRoja


Objecte del conveni:El col·lectiu de persones amb dificultats alienes o pròpies per empadronar-se en un municipi de Catalunya i en situació de vulnerabilitat social que requereixen d’un acompanyament específic que, per tant, tenen dificultat per acreditar-se amb la TSI o document d’accés en el sistema públic de salut per les vies ordinàries (per no acreditar la seva vinculació territorial i temporal a Catalunya) tot i tenir els altres requisits per tenir dret o poder accedir a l’assistència sanitària pública del CatSalut.


 


Vies d’entrada de sol·licituds de conveni:

A.  Assemblees locals de la Creu Roja
B.  Centres d’Atenció Primària (CAP)
C.    CatSalut: Regions Sanitàries i serveis matrius de CatSalut