dimecres, 6 de març del 2019

LA PASUCat PER UN AVORTAMENT LLIURE, GRATUÏT I SEGUR A CATALUNYA


El passat mes de Desembre explicàvem un cas paradigmàtic en la vulneració de l’atenció a les dones embarassades a Catalunya. Explicàvem com una dona embarassada va acudir a realitzar una Interrupció Voluntària del seu Embaràs (IVE) a l'ASSIR del CAP Manso i com la van informar, erròniament, que en no disposar Targeta Sanitària, havia de satisfer 170 € per obtenir el procediment.


Com ja vàrem explicar, va ser necessari l'acompanyament de la PasuCAT, diverses trucades a la direcció del CatSalut i la col·laboració de la mateixa coordinadora del centre per tal que es reconegués el procediment d'assistència gratuïta. Cal reconèixer també que aquell mateix dia, l'ASSIR de Manso es va comprometre canviar immediatament el seu protocol en aquests casos.Tal com destaca la mateixa coordinadora de l'ASSIR a la seva carta de resposta per la reclamació realitzada per la PasuCAT, aquestes facturacions per les IVE es venen produint a Catalunya des de la llei 2/2010. Assumim, per tant, que com a mínim des de l'any 2010, tots els ASSIR de Catalunya, si han seguit les instruccions del mateix CatSalut, han facturat totes les IVEs de dones sense Targeta Sanitària.


Aquest fet contradiu la legislació i normativa vigents a Catalunya sobre l'atenció a dones embarassades i atencions urgents, dues condicions que són característiques d'una IVE. En primer lloc, el Reial Decret- Llei Estatal 16/2012 on es reconeix la garantia a l'atenció urgent i a les dones embarassades.

En segon lloc, la Resolució del CatSalut del 30 de setembre del 2016 recull explícitament el dret d'atenció gratuïta en els casos d’atenció urgent, atenció a menors i atenció a les dones embarassades, sempre que no hi hagi un tercer pagador responsable.

I en tercer lloc, la mateixa Llei Catalana 9/2017 estableix a l'article 3.2 que les persones no residents que estiguin a Catalunya tenen dret a l'atenció urgent. Per tant, en qualsevol condició, mai s'haurien d'haver facturat aquestes atencions als ASSIR d'arreu del territori. Aquesta vulneració ha estat un fet constant que torna a posar de manifest com molts centres sanitaris catalans no compleixen amb la normativa vigent. I, desgraciadament, desconeixem totes les dones a qui se'ls ha vulnerat el dret.

La facturació de l’avortament a dones sense Targeta Sanitària constitueix una vulneració flagrant dels drets de les dones que volem denunciar expressament amb motiu del proper 8 de Març, Dia Internacional de les Dones Treballadores.

Des de la PasuCAT volem exigir que el dret a l'avortament lliure, gratuït i segur sigui garantit de forma efectiva a tots els centres de Catalunya, podent accedir-hi qualsevol dona, sense cap mena de barrera, sigui quin sigui l'origen o la seva condició administrativa.

Demanem que des de l'ICS i el CatSalut es prenguin les mesures que siguin necessàries per difondre i exigir l'aplicació d'aquesta garantia. Que es difongui correctament la norma entre totes les entitats proveïdores del sistema sanitari públic. I que, per descomptat, aquest procediment es vigili amb compromís, per tal corregir casos com el que hem detectat.

divendres, 1 de març del 2019

Facturació indeguda de les urgències a l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona

L’Hospital Sagrat Cor ha de rectificar els seus protocols, per no cobrar l’atenció urgent a persones sense recursos


El dret a l’atenció sanitària de les persones que viuen a Catalunya no és respectat i es desprotegeix de forma arbitrària, donant lloc a situacions de facturació il·legal i desatenció, mentre ningú (CAPs i hospitals, CatSalut i ajuntaments) se’n fa responsable.

A l’agost de 2018 la nostra plataforma va tenir coneixement d’un cas de facturació indeguda de l’atenció urgent a l’Hospital Sagrat Cor, que és un dels centres d’urgències públiques de referència per a l’Eixample Esquerre.

Des del mes de setembre de l’any passat havíem intentat, sense èxit, resoldre aquesta  incidència. Malgrat les nostres denúncies i reclamacions a l’Hospital, al CatSalut, al Departament de Salut i a l’Ajuntament de Barcelona, el mes de gener d’enguany encara no s’havia aconseguit solucionar el problema.

Però, en assabentar-se que Jo Sí Sanitat Universal tenia intenció de realitzar una acció contra la facturació il·legal al Sagrat Cor, el CatSalut ens va convocar de manera urgent per parlar de la facturació en aquest centre. Aquest gest va tenir lloc després de mesos de silenci i de dues cartes en les quals el CatSalut i l’Hospital havien denegat la devolució dels diners indegudament cobrats.

Durant la reunió mantinguda entre la nostra plataforma, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona-CatSalut i l’Hospital va quedar palès que el Sagrat Cor incompleix els protocols sobre facturació de les urgències a persones sense recursos, per aquests motius: