divendres, 11 de desembre del 2020

UN CANVI EN EL CONVENI CATSALUT-CREU ROJA VULNERA EL DRET D'ACCÈS A L'ASSISTÈNCIA SANITARIA QUE PRECISAMENT HA DE GARANTIR AQUEST CONVENI

 

Des de la PasuCAT i Jo Si Sanitat Universal ens hem assabentat d’un canvi molt important en el Conveni que la Creu Roja manté amb el Servei Català de la Salut.

Aquest conveni està destinat a garantir l’assistència sanitària a totes aquelles persones que, tot i viure a Catalunya, es troben en una situació d’especial vulnerabilitat i no poden empadronar-se (normalment per absència de documentació). Fins ara, aquests eren els dos requisits per poder accedir a aquesta via excepcional per obtenir la Targeta Sanitària.

Recentment, però, s’ha afegit un tercer requisit a aquesta tramitació:

Que la persona tingui una necessitat assistencial, no urgent

    • Visita amb especialistes, tractaments de llarga durada, proves específiques que requereixen la TSI, entre d’altres opcions.

Aquesta actualització del conveni, feta amb nocturnitat i sense comptar amb les entitats socials, estableix un requisit que pot ser vulnerador de drets, suposant una barrera afegida en l’accés a l’assistència sanitària que el Conveni pretén garantir.

Quan una persona té una necessitat assistencial, ja és “massa tard” per a tramitar una targeta sanitària. Per definició, el dret a l’accés a la sanitat es garanteix abans de precisar atenció mèdica, amb l’excepció de la via d’urgència (teòricament garantida a la Llei catalana 9/2017). Cal remarcar, a més, que el temps que hem registrat des de la sol·licitud d’aquestes targetes fins a la seva emissió pot ser de fins a tres mesos; un temps que, davant una necessitat assistencial, pot suposar excessiu amb conseqüències molt negatives per a la salut.

Volem remarcar que, tot i que el dret a la Urgència queda garantit en la legislació vigent, la manca de reglament sobre la llei 9/2017, després de més de tres anys des de la seva aprovació al Parlament, provoca un buit legal amb profundes variabilitats entre centres sanitaris en la normativa a aplicar. Per tots aquests motius, des de la PasuCAT i Jo Si Sanitat Universal pensem que és necessari eliminar aquest tercer requisit en el Conveni Creu Roja – CatSalut per tal de poder seguir garantint de forma efectiva l’accés a l’atenció sanitària a les persones en situació de vulnerabilitat.

dimarts, 14 d’abril del 2020

Tarjeta Sanitaria por internet para personas empadronadas, y también sin padron

Como medida excepcional en el contexto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 las personas que son residentes en Cataluña o las personas residentes que aún no se habían podido empadronarse y pedir la tarjeta sanitaria individual, ahora lo podrán hacer sin tener ir al centro de atención primaria.


Y recibirán por correo electrónico un resguardo provisional con el código de identificación personal (CIP) asignado, que les permitirá el acceso a los centros y servicios del sistema sanitario público.Este formulario estará operativo mientras dure la situación de alerta sanitaria


Enlace para hacer la solicitud: 

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/index.html?fbclid=IwAR1zBZ7b68IimWNnYWAkBwcmrz2CNHEN6PvorKuzTeyBi8I4lPXK324eYnk#googtrans(ca|es)

Se recomienda realizar la petición desde un ordenador, o con el móvil seleccionando la opcion "Version para ordenador" del navegador.

Una vez abierto el formulario, en el apartado "Tipus de assegurament" las personas en situación administrativa irregular o que no tengan cobertura por la Seguridad Social, deben elegir la opción: "Catsalut (només en cas de persones estrangeres sense tipus d'assegurament registrat)"dijous, 19 de març del 2020

Informació Coronavirus en diferents llengües: Audios i PDFs


(Información en castellano más abajo)


El Departament de Salut i Departament de Treball Social i Famílies han fet àudios i cartells en diversos idiomes sobre mesures per frenar el coronavirus SARS-CoV-2. 

Els Departaments han rebut el suport de la xarxa comunitària per fer els àudios i cartells. Diverses organitzacions han fet treball voluntari per poder traduir en diversos idiomes els materials. Aquesta tasca seguiran fent-se al llarg dels dies per augmentar el nombre d'idiomes disponibles.L'associació Creación Positiva ha facilitat la seva pàgina per poder ordenar el material i que sigui disponible fàcilment per tothom:


El Departament de Salut també té a la seva pàgina els àudios i els PDFs al següent enllaç:Us agrairem que feu difusió


INFORMACIÓN Coronavirus en diferentes lenguas: (Castellano)El Departamento de Salud y Departamento de Trabajo Social y Familias han hecho audios y carteles en varios idiomas sobre medidas para frenar el coronavirus SARS-CoV-2. 

Los Departamentos han recibido el apoyo de la red comunitaria para hacer los audios y carteles. Varias organizaciones han hecho trabajo voluntario para poder traducir en varios idiomas los materiales. Esta tarea seguirán haciéndose a lo largo de los días para aumentar el número de idiomas disponibles.


La asociación Creación Positiva ha facilitado su página para poder ordenar el material y que sea disponible fácilmente por todo el mundo:


El Departamento de Salud también tiene en su página los audios y los PDFs en el siguiente enlace:Os agradeceremos que hacéis difusión

dimarts, 3 de març del 2020

Catalunya comença a reconèixer l'accés "universal" a la sanitat a tot l'estat espanyol

El gener del 2020 va començar a Catalunya l'aplicació del Reial Decret Llei 7/2018 sobre l’accés universal al Sistema Nacional de Salut, aprovat el 27 de juliol del 2018.

Per tant, la situació actual en l'accés a l'atenció sanitària de les persones estrangeres quedaria així:
 - Segueix vigent la llei catalana 9/2017 per tant totes les persones estrangeres residents a Catalunya (empadronades) tenen dret a l’atenció sanitària des del primer dia del padró; això sí, només a Catalunya. 
Tindran una Targeta Sanitària Individual (TSI) amb nivell de cobertura "Segon nivell assistencial CatSalut”

- Quan aquestes persones portin 3 mesos o més d’empadronament, si compleixen criteris del RDL 7/2018, el Catsalut el passarà automàticament a un nivell de cobertura sanitària general,  de nova creació amb el Reial Decret Llei 7/2018, el que farà extensiva la cobertura sanitària a tot el Servei Nacional de Salut (estatal). No s’expedirà una nova Targeta Sanitària Individual 

Per tant, amb les persones estrangeres que ja tenien una TSI amb nivell de cobertura “Segon nivell assistencial CatSalut”, es farà el canvi  durant l’any 2020  per a assignar codi nacional.
En el cas que la persona es desplaci a una altra comunitat autònoma amb l’actual TSI “Segon nivell assistencial CatSalut” com que el codi català està relacionat amb el codi nacional no tindrà problemes en accedir als serveis sanitaris com qualsevol altre ciutadà. 

- Segueix vigent el conveni de Creu Roja per aquelles persones en situació de vulnerabilitat sociosanitària que no puguin acreditar empadronament. Aquesta atenció serà només a Catalunya

-Segueix vigent la declaració responsable en cas de l’atenció urgent per a persones sense recursos econòmics suficients. Aquesta normativa s'aplicarà només a Catalunya

- Desapareixen les situacions especials: 
       - Estrangers/es menors no registrats/es ni autoritzats/es com a residents a Espanya.
       - Estrangeres embarassades no registrades ni autoritzadescom a residents a Espanya.

dimecres, 29 de gener del 2020

Al·legacions al Reglament de la Llei 9/2017 "d'universalització de la sanitat a Catalunya"


Al·legacions al Reglament de la llei 9/2017

El dia 27 de desembre de 2019 el Departament de Salut va  publicar  el  Projecte de Decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. 

Des de la Taula per l'avortament i la salut universal en Catalunya denunciem que el text d’aquest decret proposat per al CatSalut és completament insuficient per assolir la universalització de l’assistència sanitària de cobertura pública a Catalunya i suposa un retrocés en la universalitat, tal  com es critica al Comunicat de Marea Blanca

Per aquesta raó fem públiques  les nostres al·legacions als següents articles del  Decret:

dimecres, 8 de gener del 2020

Comunicat davant la votació negativa de la moció per l'avortament i la sanitat universal a Catalunya.

El ple monogràfic sobre els drets de les dones, celebrat la setmana passada, va finalitzar
amb un fet sorpresiu per a moltes associacions, entitats, organitzacions i plataformes que
treballen en aquest àmbit.


Al ple, es va presentar una moció des dels grups parlamentaris de la CUP-CC i En
Comú-Podem, instant al Parlament a garantir l’assistència sanitària universal a Catalunya,
és a dir, a avançar en el camí d’acabar amb tot tipus de obstacles administratius que
impedeixen encara avui a milers de persones migrades sense targeta sanitària accedir a
aquest dret universal fonamental.

Aquesta moció incorporava reivindicacions que venim treballant amb la Taula per l'accés
a l'atenció sanitària a menors de 18 anys, dones i persones embarassades i la interrupció
voluntària de l'embaràs. En concret incorporava dues molt específiques, bàsiques i de
mínims per qualsevol que digui defensar el drets humans: que els menors de 18 anys i les
dones i persones embarassades tinguin accés a l’atenció sanitària –inclosa la interrupció
voluntària de l’embaràs- tot i que no tinguin targeta sanitària- mitjançant una instrucció
immediata del Departament de Salut i de la reforma per lectura única de la llei 09/2017.
Una demanda que en un Parlament amb una composició parlamentària que es considera
“majoritàriament progresista” s'hauria d’haver-hi aprovat amb facilitat. Però no, el ple va
finalitzar amb el vot en contra de JxCat, ERC, PPopular i PSC a aquesta moció.

Denunciem el posicionament d’aquests grups parlamentaris i fem una crida d’atenció
particular a ERC que tè al seu càrrec el Departament de Sanitat -amb la Consellera Alba
Vergés- i que conjuntament amb JxCAT són el Govern. I exigim una explicació urgent del
sentit de vot.

No es pot parlar de drets humans, de progressisme i de sobiranies mentre es continua
excloent a milers de persones en situació de particular vulnerabilitat de l’atenció sanitària.
Entenem aquest pronunciament negatiu com l’expressió d’una manca de voluntat política
i en el marc d’unes polìtiques generalitzades de racisme i violència institucional,
discriminació, retallades i privatització.

Fem una crida a les organitzacions feministes, polìtiques, sindicals, socials i a la societat
en general, a denunciar aquesta situació i donar suport a aquestes reivindicaciones i a
sumar-se a la Campanya pel Dret a l’Avortament i la Sanitat Universal a Catalunya.
Fem una crida a organitzar-nos en el camì d’aconseguir una sanitat pública, universal, de
qualitat i amb perspectiva feminista.

Signen aquest comunicat: Xarxa de Dones per la Salut, Pasucat, Jo Si Sanitat Universal,
Mika Sororidad Internacionalista y Marea Verde Barcelona

Barcelona, 21 desembre 2019
#AvortamentUniversal #SanitatUniversal #CapPersonaÉsIl·legal