dijous, 30 de març del 2017

Las personas españolas también son víctimas de la exclusión sanitaria

Facturación a las bravas por no llevar encima la TSI cuando vas a urgencias.

Desde que en 2012 entró en vigor el Real Decreto 16/2012, la exclusión sanitaria no conoce de fronteras ni nacionalidades. Al acabar con la universalidad de la sanidad, cualquier persona que no demuestre ser asegurado del INSS puede quedar excluído, ya sea una persona española o extranjera, con o sin "papeles". 
Incluso los derechos más básicos son vulnerados, como el derecho a la atención urgente, la atención a los menores y a embarazadas... Estos derechos deberían estan asegurados si se cumplieran las leyes catalanas y españolas amparadas en los acuerdos internacionales en materia de salud. 

Así está pasando en Barcelona, donde en el pasado mes de febrero se ha producido un nuevo caso de facturación indebida en el servicio de Urgencias del Hospital Clinic En esta ocasión la afectada fue una ciudadana española, una mujer española, que  acudió al hospital y presentó su DNI como documento acreditativo de su identidad. En  ese momento no llevaba encima la tarjeta sanitaria de su comunidad autónoma, ni otro documento que acreditara que es asegurada del INSS. 


Tras ser atendida en urgencias, le entregaron y cobraron una factura, de 223 euros, junto a un documento explicativo sobre el protocolo de la facturación en urgencias. 


dilluns, 27 de març del 2017

Targeta sanitària per a catalans residents a l'estranger

El Govern presenta la cartera de serveis per als catalans inscrits al Registre de residents a l'exterior

Els catalans residents a l’estranger tindran dret a la targeta i l’atenció sanitària inclosa, amb càrrec al CatSalut, en les seves estades temporals a Catalunya

Targeta Sanitària Individual (TSI)

QUI pot accedir a la TSI?
Els catalans i catalanes residents a l’exterior i inscrits al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, que no siguin titulars de cobertura sanitària pública en relació amb l’aplicació d’acords bilaterals o multilaterals en matèria d’assistència sanitària bàsica en els seus desplaçaments temporals a Catalunya. No podrien optar a aquest servei, per tant, els catalans residents a Andorra, Brasil, Marroc, Perú, Suïssa, Tunísia, Xile, països de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.

Aportacions al Projecte de Llei de Sanitat Universal a Catalunya

Article original vía @FoCAP "Sanitat per a tothom a Catalunya"

Des de la promulgació del Reial Decret Llei del Govern Espanyol 16/2012 (RDL) l’accés a l’atenció sanitària d’alguns col·lectius s’ha vist limitada o negada i s’ha acabat amb el caràcter universal i equitatiu que definia el nostre sistema sanitari des de 1986.

La implantació del RDL ha tingut conseqüències greus per a la vida i la salut dels milers de persones que s’han vist afectades. La normativa catalana, a través de la vigent Instrucció 08/2015, ha actuat com a pal·liatiu, però no ha aconseguit revertir les situacions d’exclusió sanitària que s’han produït.

Ara el Parlament de Catalunya està treballant en un Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària a Catalunya  En la fase de debat hi estan participant nombroses entitats cíviques i professionals, entre elles la PASUCat, que va fer la seva compareixença el dia 16 de març juntament amb el FoCAP i SOS Racisme.

El FoCAP s’ha oposat sempre al RDL, ha defensat la seva derogació i juntament amb altres
entitats, ha impulsat la creació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya
(PASUCAT) de la qual segueixen formant part. Des de la plataforma donem suport a la proposta d’aquesta llei catalana que té per objecte garantir a totes les persones estrangeres residents a Catalunya, sense distinció per raó d’origen o per la seva situació legal i administrativa, l’assistència sanitària i farmacèutica pel Servei Català de Salut.

Per l’interès i la riquesa de les aportacions que van fer les representants de les tres entitats davant la Comissió de Salut del Parlament, posem a disposició els documents:

dimecres, 15 de març del 2017

Compareixença de la PASUCat en la Comissió de Salut del Parlament.

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya compareixerà demà dijous 16 de Març a les 15 hores enfront de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per donar la nostra  opinió  i formular les nostres propostes sobre el  Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, confiant que seran recollides i incorporades en el text final de la llei.

Des que es va donar a conèixer la intenció d'aprovar una llei d'universalització de la sanitat, la plataforma ha presentat al Govern de la Generalitat al juny del 2016 nostres al·legacions a l'avantprojecte d'aquesta llei, i posteriorment ens hem reunit amb alguns grups parlamentaris per presentar les nostres al·legacions al projecte de llei.