dimarts, 27 de juny del 2023

10 anys de PASUCat; La lluita contra l'exclusió sanitària no s'atura

 L'any 2013 un grup d'organitzacions, entitats i activistes ens vam organitzar per a defensar el dret a la sanitat universal a Catalunya i a tot l'Estat Espanyol.

Des del nostre inici, ens centrem a lluitar contra l'exclusió sanitària provocada pel Reial Decret espanyol 16/2012 que va deixar descurat a milers de persones estrangeres en situació d'irregularitat administrativa, i a denunciar la falta d'una normativa clara i contundent que garanteixi el dret a la sanitat universal.

Al llarg d'aquests anys, i gràcies a la lluita en xarxa amb entitats com a Jo Sí Sanitat Universal, la xarxa estatal REDER i altres col·lectius de base, s'han aconseguit alguns avanços per estar més a prop de la universalitat de l'atenció sanitària: el Reial Decret 7/2018 sobre l'accés universal al Sistema Nacional de Salut i la Llei catalana 9/2017 sobre universalització de l'atenció sanitària.

  No obstant això, les noves lleis estatals i catalanes han demostrat ser insuficients per garantir una veritable universalitat del nostre sistema sanitari. A més,  la llei catalana de sanitat universal, aprovada des de fa ja sis anys, continua pendent de l'aprovació del seu Reglament per a la seva correcta aplicació.

Davant d'aquesta falta d'atenció sanitària universal, la PASUCat continua fent les seves tasques de denúncia i acompanyament a les víctimes d'exclusió sanitària.

Aquesta exclusió es materialitza o expressa  de forma agreujada pel racisme; no tan sols institucional en forma de lleis i normes, sinó també amb prejudicis i discriminació social:

Les formes d'exclusió sanitària que trobem avui en dia són principalment de 3 tipus:

- Barreres per a l'empadronament en el municipi on es resideix, afectant sobretot les persones més vulnerables.

- Barreres per a tramitar la Targeta Sanitària del CatSalut, fins i tot per a persones que compleixen tots els requisits de la normativa.

- Facturació il·legal de l'atenció sanitària urgent a persones sense recursos econòmics. Fins i tot hi ha alguns centres que arriben a emetre'ls factures de milers d'euros.

 

Per a posar fi a aquesta situació d'Exclusió Sanitària, des de la Plataforma PASUCat presentem les nostres demandes:

 -Al Govern Estatal: li demanem que faci les modificacions legislatives oportunes per a garantir una Sanitat Universal en tot el territori. La nova normativa hauria de contemplar les esmenes presentades per la Xarxa REDER.   

- Al Govern de la Generalitat i als Governs Municipals: els sol·licitem que actuïn per a garantir el padró a tots els residents en el seu territori. Ens adherim a la denúncia i propostes de la Fundació FICAT i la Coordinadora Obrim Fronteres.  

- Al Departament de Salut: li preguem que publiqui el Reglament de la Llei 9/2017 "d'universalització de la sanitat a Catalunya". Sol·licitem que aquest Reglament inclogui les al·legacions que hem presentat al costat d'altres entitats.

La PASUCat porta lluitant 10 anys contra l'exclusió sanitària, i seguirem fins on faci falta per aconseguir un veritable Dret a l'Atenció Sanitària Universal.