dimarts, 20 de desembre del 2016

Catalunya nega atenció sanitària a persones sol·licitants de Protecció internacional

Sovint sentim i llegim a la premsa declaracions de polítics al·legant que Catalunya és una nació d’acollida, però les persones refugiades que hi arriben es troben amb múltiples barreres per accedir al sistema sanitari.

Aquest fet està succeint tot i que l’Estat Espanyol estipula que "Los solicitantes de protección internacional recibirán la asistencia sanitaria necesaria” (RDL 1192/20129), laGeneralitat afirma que Catalunya disposa de Sanitat Universal, i diversos Ajuntaments de Catalunya s´enorgulleixen que són Municipis Refugi.

Les persones refugiades han de sol·licitar protecció internacional a la Secció d’Asil de la Subdelegació de Govern. Els tràmits, des que demanen cita fins que s’admet a tràmit la sol·licitud de protecció i aconsegueixen la Targeta de Sol·licitants d’Asil, poden durar mesosDurant aquests mesos aquestes persones estan en situació administrativa irregular i excloses del sistema sanitari de l’Estat Espanyol a causa del RDL 16/2012.
A Catalunya, les persones refugiades tenen dret a la  Targeta Sanitària Individual (TSI) i a ser ateses segons la Instrucció 8/2015, però es troben amb diverses barreres burocràtiques que els impedeixen aconseguir l´atenció sanitària. Passem a enumerar alguns casos:

1. Les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de diversos municipis de Catalunya els neguen el padró al·legant que el seu passaport està escrit en àrab, o que el document provisional de sol·licitud d’asil no és vàlid per empadronar-se. Aquest fet els exclou de l’atenció sanitària ja que el padró és indispensable a l’hora d’obtenir la TSI. 

2. La resolució del CatSalut de 30 de setembre sobre assistència i facturació de les urgències que contempla l’atenció sense cobrar a través de la signatura d’una declaració responsable al·legant manca de recursos econòmics. Malgrat l’existència d’aquesta normativa, el mes de novembre d’enguany es va emetre una factura de 207€ a una persona refugiada que es va adreçar a urgències a l’Hospital Sant Pau, tot i haver informat sobre la seva situació i de la seva manca de recursos econòmics.

3. Una altre persona es va dirigir a urgències a l’Hospital de l´Esperit Sant de Santa Coloma, ja que tenia dolor a una cama. En realitzar-li una radiografia, van detectar la presència de material bèl·lic (una bala) en aquesta cama que precisava derivació per extracció quirúrgica. No obstant això, se’l va informar que la seva Targeta Sanitaria Nivell 1 no dóna dret a l’atenció especialitzada durant els primers tres mesos.

4. Al CAP de Santa Coloma de Gramenet es va presentar una persona amb l’objectiu de tramitar la TSI amb la targeta de sol·licitant d’asil. Tot i que el dret a l’atenció sanitària de les persones refugiades comença en el mateix moment en què la sol·licitud és admesa a tràmit, el van informar que no li podien tramitar la TSI si no portava un número d’assegurat expedit per la Seguretat Social (aquest número s’adjudica després de sis mesos de l’admissió a tràmit de la sol·licitud d’asil, o abans si es resol i s’accepta la sol·licitud).

Les entitats signants, que treballem amb persones refugiades, exigim que:
-S’acabi l’exclusió sanitària d’aquest col·lectiu especialment vulnerable.
-Se’ls faciliti l’empadronament  i l’atenció sanitària amb cobertura general des de la seva arribada.
-No es facturi l’atenció urgent i s’agilitzi la tramitació de la TSI.


Fent efectiu l’orgull que som i serem una societat d’acollida.

Atentament,


Plataforma per una Atenció Sanitaria Universal a Catalunya (PASUCat)
SOS Racisme Catalunya
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR)
Plataforma STOP Mare Mortum
Per a més informació:
- Pascale Coissard. CCAR-CEAR. Tel. 933012539. pascale.coissard@ccar-cear.og
- Alicia Rodríguez. SOS Racisme-Catalunya. Tel. 934126012-636248621

dilluns, 5 de desembre del 2016

Vídeo: La llei de Sanitat Universal comença el seu tràmit urgent al Parlament

El passat 30 de Novembre el ple del Parlament va aprovar iniciar el tràmit via urgent del
Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària
Podeu consultar el text del projecte de llei al següent enllaç:
http://www.parlament.cat/document/bopc/178938.pdf#page=67


També podeu veure el vídeo del debat parlamentari amb les intervencions del Conseller de Salut i dels diferents Grups Parlamentaris:

http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7838125&p_cp3=7839389

El Partit Popular va presentar una esmena a la totalitat que va ser rebutjada en la votació per la resta de Grups Parlamentaris


Per tant s'inicia un procés de compareixences i reformulació del projecte de llei, via urgent, que culminarà en aprovació de la futura llei.


La PASUCat considera que aquest projecte presenta importants limitacions que impedeixen la consecució d'una veritable Sanitat Universal a Catalunya, i per això el passat dia 17 de Juny vam presentar nostres a el·legacions, als quals és pot accedir al següent enllaç: 

http://tinyurl.com/allegacions-pasucat

Aquestes al·legacions no van ser acceptades pel Departament de Salut a l'hora de formular aquest projecte de llei, per la qual cosa des de la nostra Plataforma hem decidit sol·licitar una reunió amb els Grups Parlamentaris  per tornar-les a presentar i intentar que portin al Parlament la nostra veu i la de les persones que sofreixen l'exclusió sanitària a Catalunya .