dijous, 17 de desembre del 2015

El 20D Vota x Sanidad Universal

Desde hace 3 años estamos denunciando y luchando por la derogación del RDL 16/2012 que ha supuesto la expulsión del sistema sanitario de 800.000 personas. Pero además, también hemos analizado las propuestas y programas de las diferentes opciones políticas de cara al próximo ‪#‎20D‬.

 Aquí las tienes y ¡tú decides!
http://reder162012.org/actua/partidos-politicos2/

dijous, 23 de juliol del 2015

La nova Instrucció sobre Sanitat Universal a Catalunya: una victòria de la mobilització ciutadana

NOTA DE PREMSA 

La nova Instrucció sobre Sanitat Universal a Catalunya: una victòria de la mobilització ciutadana 

[Descarrega nota premsa en català i castellà]

A partir del 23 de juliol entra en vigor una nova instrucció sobre l'accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut (Instrucció 08/2015 (1)).Les denúncies des de les entitats, la ciutadania i els grups d'acompanyament de Jo Sí Sanitat Universal han forçat al Parlament a reconèixer l'existència de l'exclusió sanitària a Catalunya i a redactar una nova normativa que acabi amb aquest problema que han sofert milers de persones estrangeres residents a Catalunya durant gairebé tres anys. 

La PASUCat, Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, ha mantingut al llarg d'aquests 3 anys nombroses reunions amb els responsables del CatSalut i amb el Conseller de Salut de la Generalitat proposant, especialment en les últimes setmanes, les mesures necessàries a incloure en aquesta nova instrucció per tal d’acabar amb les situacions d’exclusió sanitària a Catalunya. Hem plasmat aquestes mesures en el document "Propostes per assolir #SanitatxTothom a Catalunya", el qual es pot consultar a l'enllaç: http://tinyurl.com/Propostes-PASUCat-Partits 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alguns punts clau de la Instrucció 

La nova instrucció donarà cobertura sanitària a través del CatSalut amb accés a l’atenció especialitzada als següents col•lectius prèviament exclosos: persones estrangeres en situació irregular amb més de 3 mesos d’empadronament, persones en situació d’irregularitat sobrevinguda (que no han pogut renovar la seva residència), persones estrangeres en situació regular (ciutadania de la Unió Europea, ascendents reagrupats/des i persones extracomunitàries amb visat d’estudiant). 

Per altra banda, l’accés a l’atenció urgent es garanteix en qualsevol cas. Les persones estrangeres residents a Catalunya que encara no hagin aconseguit la seva targeta sanitària i necessitin una atenció urgent podran signar una declaració responsable que evitarà l’emissió d’una factura i el pagament de la visita, sempre que no disposin de recursos financers suficients ni cap assegurador (ja sigui assegurança privada o país pagador). En aquests casos el cost d'aquesta assistència sanitària estarà a càrrec del CatSalut. 

 El CatSalut també s’ha compromès a redactar instruccions precises per a tots els seus proveïdors que evitin l'arbitrarietat i heterogeneïtat de criteris que existien fins ara en l’aplicació de la instrucció antiga, i a fer una campanya d'informació destinada al personal sanitari i administratiu i també a la ciutadania.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des de la PASUCat valorem positivament aquesta nova instrucció i manifestem que estarem atents i atentes a la seva aplicació i al correcte desplegament i compliment de la mateixa. Així mateix, volem recordar que arriba amb excessiu retard per a les persones que han patit l'exclusió sanitària durant aquests 3 anys i que encara no garanteix una atenció sanitària pública i plenament universal a Catalunya: 
  • La nova instrucció continua deixant en situació d'exclusió les persones que no poden accedir al padró, les que porten menys de tres mesos empadronades i les persones que no disposen de document d'identitat.
  • Tampoc resol alguns dels problemes detectats amb els menors d'edat residents a Catalunya, els quals triguen mesos a aconseguir tota la documentació que els exigeix l’Insituto Nacional de la Seguridad Social i el CatSalut per ser acreditats/des, durant un període de gran importància per a la seva salut i per assegurar el seu correcte desenvolupament. 
Cal fer èmfasi en que, per assolir una atenció sanitària universal, s’ha d’exigir als Ajuntaments de Catalunya que garanteixin l’empadronament de totes les persones, especialment d’aquelles sense domicili fix. Si no s’assegura l’empadronament no és possible garantir l’accés a una atenció sanitària pública i universal. 

Per últim, volem recordar que el Reial Decret Llei 16/2012, elaborat pel govern del PP, va modificar el nostre sistema sanitari públic, el qual va passar de ser un sistema estatal de salut amb cobertura universal a un sistema d’assegurament basat en l’ocupació. No tornarem a recuperar els drets que teníem fins que no s’anul•li l’esmentat RDL. 

Tot i la valoració positiva, amb aquesta nova instrucció encara queda camí per recórrer fins aconseguir una veritable #SanitatxTothom a Catalunya. Per això, la PASUCat continuarà treballant: per aconseguir una sanitat pública i autènticament universal, denunciant l'exclusió, acompanyant les persones excloses i desobeint perquè siguin ateses. 

Contactes premsa:
  • Alicia Sanchez 655236394
  • Montse Pineda 629988394
  • Iko 646396023 

Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya
Twitter: @lapasucat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut

dimecres, 1 de juliol del 2015

El Parlament aprova una resolució per aconseguir una Sanitat Universal en Catalunya

font:  http://www.parlament.cat/document/actualitat/59434.pdf
Resum de l'acord aprovat:

Resultado de imagen de parlament catalunya1.- Garantir, de forma real i efectiva, que cap ciutadà o ciutadana, amb independència de la seva situació legal i administrativa a Catalunya, resti sense assistència sanitària i farmacèutica per motius econòmics

2.-  Modificar, abans de trenta dies, la Instrucció 10/2012, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya , per tal de garantir, com a mínim: l’accés a la targeta sanitària individual (TSI) a través d’un tràmit senzill; una informació adequada, precisa i unificada a tots els centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya; i el control i requeriment, si s’escau, per part de CatSalut, als centres que no compleixin amb aquestes garanties i facturin o cobrin serveis gratuïts garantits inclosos a la cartera de serveis del sistema sanitari català.

 3. Establir, de forma immediata, un mecanisme àgil i permanent de traspàs d’informació entre les entitats socials i el Servei Català de la Salut, per tal de detectar i atendre, de forma immediata, els casos de persones que es trobin en risc de no rebre atenció sanitària o farmacèutica. I, al mateix temps, incrementar la campanya informativa i formativa adreçada al conjunt de centres sanitaris i la xarxa del serveis socials en relació a les sol·licituds de la targeta sanitària.

4. Garantir que no s’aplicarà la restricció de l’accés als tractaments de reproducció assistida a dones soles i parelles de lesbianes, essent un més dels serveis bàsics de la sanitat pública, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Text complet de l'acord

dimarts, 16 de juny del 2015

La pressió social aconsegueix la retirada de cartells del #ApartheidSanitari

La pressió social aconsegueix la retirada de cartells que excloïen part de la població de l'atenció sanitària

Diverses entitats havien denunciat des de 2013 que els missatges contradeien la llei. L'ICS retira els cartells dissuasius d'urgències i explicita l'atenció sanitària per a tothom 

Article de La Directa: https://directa.cat/actualitat/pressio-social-aconsegueix-retirada-de-cartells-que-excloien-part-de-poblacio-de-latencio

A urgències del Centre d'Atenció Primària (CAP) Casc Antic de Barcelona, un cartell, signat pel Departament de Salut i l'Institut Català de la Salut (ICS), especifica que "tothom té garantida l'atenció sanitària”. A Manso, apareix una informació similar en pantalla. El missatge contrasta amb la línia que havien seguit fins ara un munt de CAPs i hospitals, on s'advertia que, per a qualsevol tràmit administratiu o assistencial, era imprescindible la targeta sanitària individual (TSI), de la que no disposen les persones que fa menys de tres mesos que estan empadronades o directament no ho estan.  

Aquesta exigència contradiu la mateixa normativa, que estableix que totes les persones, independentment de la seva situació administrativa i d'empadronament, tenen dret a ser ateses a urgències, en hospitals i ambulatoris, i tant les dones embarassades com els menors d'edat en iguals condicions que les persones amb nacionalitat espanyola.

Totes les persones, independentment de la seva situació administrativa i d'empadronament, tenen dret a ser ateses a urgències
 
Des de l''ICS han assegurat a la Directa que, finalment, els cartells explicitant l'atenció sanitària per a tothom es posaran progressivament a la resta de centres.

divendres, 5 de juny del 2015

Conveni entre CatSalut i la Creu Roja per facilitar l'accés a la Targeta Sanitària

Circuit establert entre La Creu Roja i el CatSalut per a facilitar l'accés a la targeta sanitària als residents a Catalunya sense empadronament i en situació de vulnerabilitat sociosanitària


Trobareu tota la informació en el enllaç: http://tinyurl.com/Conveni-CatSalut-CreuRoja


Objecte del conveni:El col·lectiu de persones amb dificultats alienes o pròpies per empadronar-se en un municipi de Catalunya i en situació de vulnerabilitat social que requereixen d’un acompanyament específic que, per tant, tenen dificultat per acreditar-se amb la TSI o document d’accés en el sistema públic de salut per les vies ordinàries (per no acreditar la seva vinculació territorial i temporal a Catalunya) tot i tenir els altres requisits per tenir dret o poder accedir a l’assistència sanitària pública del CatSalut.


 


Vies d’entrada de sol·licituds de conveni:

A.  Assemblees locals de la Creu Roja
B.  Centres d’Atenció Primària (CAP)
C.    CatSalut: Regions Sanitàries i serveis matrius de CatSalut

dijous, 28 de maig del 2015

Material “Cuida tu salud: conoce tus derechos”

Os presentamos el folleto “Cuida tu salud: conece tus derechos” que el Grupo de Trabajo sobre Derechos, Inmigración y TSI del Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya ha elaborado.

Se trata de un material informativo sobre temas que tienen que ver con el acceso universal al sistema sanitario y los derechos relacionados con la salud en Catalunya de todas las personas. En el material se explica:
  • Qué es el Sistema Catalán de Salud (CATSALUT)
  • Quién tiene derecho al Sistema Catalán de Salud (CATSALUT)
  • Qué hay que hacer para acceder al CATSALUT
  • Para qué sirve la TSI
  • Apoyo que podemos ofrecer desde el Comitè 1r de Desembre
El material está disponible en 9 idiomas. Podéis descargarlos aquí:
Os invitamos a seleccionar el/los idioma/s que necesitéis, descargarlos, imprimirlos y hacer difusión.

Web del Comité 1r  Desembre:dijous, 23 d’abril del 2015

#PelDretalaSalut: Combatent l´exclusió sanitària a Catalunya

Vía Médicus Mundi: http://www.medicusmundi.cat/debat_dret_salut/pel-dret-a-la-salut-combatent-lexclusio-sanitaria-a-catalunya

Texto en Castellano en el siguiente link: http://www.medicusmundi.cat/es/debat_dret_salut/pel-dret-a-la-salut-combatent-lexclusio-sanitaria-a-catalunya

Seguim amb la campanya #PelDretalaSalut i avui no ens centrem a Moçambic, a l’Equador o Bolívia, sinó que dediquem l’article a un tema important que afecta a Catalunya i Espanya: les conseqüències del Reial Decret Llei 16/2012 i la situació actual a Catalunya, on, tot i la Instrucció 10/2012, hi ha casos d’exclusió sanitària.
Entrevistem a l’Iko, metge, portaveu de la PASU_Cat (Plataforma per a una Sanitat Universal a Catalunya, de la que medicusmundi Catalunya forma part) i col·laborador de la campanya Jo Sí Sanitat Universal. Ambdues iniciatives es dediquen a combatre l’exclusió sanitària i a lluitar per una sanitat universal.
Què significa el RDL 16/2012 per a la nostra sanitat?
 Significa un canvi de paradigma de la sanitat, ja que el Decret acaba amb la universalitat, i distingeix entre persones assegurades i persones excloses del dret a la salut. Significa també una amenaça que cada vegada hi hagi més col·lectius i persones excloses. I, a més, representa un pas més en la mercantilització de la salut.
A Catalunya hi ha exclusió sanitària?
Sí, a Catalunya hi ha exclusió sanitària, tot i que la Generalitat ho negui. Estan excloses les persones sense permís de residència a les que els ajuntaments neguen l’accés al padró, i també les persones amb permís de residència que no estan treballant a Espanya, com els ciutadans europeus o els familiars ascendents reagrupats.
Els casos d’exclusió més freqüents són d’incompliment dels drets bàsics d’atenció, com l’atenció sense facturació en cas d’urgències, menors d’edat i embarassades, atenció que està legalment garantida pel Reial Decret.
Com treballa la PASU_Cat per evitar l’exclusió?
La PASU_Cat té un registre dels casos en què s’ha produït una denegació indeguda d’assistència sanitària, i la ciutadania pot utilitzar aquest registre per denunciar aquests casos. A partir d’aquestes denúncies, la PASU_Cat ofereix consell legal als afectats, de manera que puguin fer efectiu el seu dret a la salut. A més, es presenten reclamacions al Departament de Salut i es fa visible l’exclusió mitjançant denúncies en els mitjans de comunicació.
La PASU_Cat també redacta guies divulgatives per als ciutadans sobre com aconseguir la targeta sanitària i l’atenció sanitària.
Què podem fer la ciutadania, els usuaris i usuàries dels serveis de salut, al repescte?
Sobretot, denunciar si hi ha hagut una denegació d’assistència, utilitzant el registre de la PASU_Cat. I participar en els grups d’acompanyament de la campanya Jo Sí Sanitat Universal, amb els quals es coordinada la PASU-Cat. Aquests grups acompanyen les persones excloses per reclamar junts l’assistència sanitària que se’ls ha denegat i acompanyen també a aquestes persones en tota la trama burocràtica necessària per aconseguir la targeta sanitària. La campanya també presenta denúncies i reclamacions quan es factura o es denega l’atenció a menors, embarassades o en urgències, i promou la desobediència dels treballadors i treballadores de la sanitat davant aquesta llei injusta.

dimarts, 31 de març del 2015

Persones migrants i salut: programa Latituds de TV3 amb la PASUCat

Les malalties no tenen fronteres en una societat globalitzada. Les entitats socials s'organitzen perquè els col·lectius més vulnerables, com les persones migrants, tinguin accés a la sanitat pública.

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/immigrants-i-salut/video/5488033/

 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/immigrants-i-salut/video/5488033/

 

dissabte, 14 de març del 2015

La PASUCat denuncia a TV3 que es cobra l'atenció d'urgències a persones sense targeta sanitària

http://www.ccma.cat/324/una-plataforma-ciutadana-denuncia-70-casos-en-que-es-cobra-latencio-durgencies-a-persones-sense-targeta-sanitaria/noticia/2649575/

Salut assegura que només presentant una queixa a un servei d'atenció al ciutadà o al telèfon 061, el problema s'ha de resoldre fàcilment

La plataforma per una atenció sanitària universal a Catalunya recull 70 casos en què Salut ha intentat cobrar serveis inclosos en la cobertura sanitària pública a immigrants.

Fa prop de tres anys que la normativa espanyola va excloure de la targeta sanitària les persones sense permís de residència o les que no estiguin donades d'alta a la Seguretat Social. Va ser arrel del polèmic reial decret del 20 d'abril del 2012 que plantejava mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema de salut.

A Catalunya, tot i les restriccions de la llei espanyola, qualsevol persona, encara que estigui en situació irregular, si fa tres mesos que està empadronada al país, té dret a la targeta sanitària.
I en qualsevol cas sempre s'ha d'atendre tothom en una urgència, també a les dones embarassades i els menors d'edat.

Ara, la plataforma per una atenció sanitària universal a Catalunya afirma que sí es fa aquesta atenció al malalt, però que no sempre és gratuïta. N'ha recollit almenys 70 casos. Una xifra petita davant els 117.000 casos reconeguts que segons el reial decret no haurien d'haver entrat en la cobertura pública però que a Catalunya sí s'han atès.

Uns casos que el Departament de Salut atribueix a errors puntuals. Salut assegura que només presentant una queixa a un servei d'atenció al ciutadà o al telèfon 061, el problema s'ha de resoldre fàcilment.

Però des de la plataforma es creu que no els arriben la majoria de casos d'immigrants o gent sense recursos als que se'ls vol cobrar l'atenció sanitària i que aquesta setantena de casos que tenen registrats són només la punta de l'iceberg.

dijous, 5 de març del 2015

La Marea Blanca a Catalunya Reclama una Sanitat Universal en el seu moment de Constitució

En el marc d’una sessió del Parlament Ciutadà celebrat al Paraninf de la Facultat de Medicina de la UB, (Hospital Clínic), el passat dissabte 28 de febrer  va néixer la Marea Blanca de Catalunya, Marea de Salut per a totes, como a espai comú de mobilització, confluència i coordinació de la defensa de la salud i la sanitat a Catalunya.

La Marea Blanca de Catalunya exigeix des de la seva constitució que a Catalunya hi hagi una Sanitat Universal, per tots i totes.


En aquest video podeu veure la intervenció de la  Plataforma per una Atenció Sanitària Univeral a Catalunya, la PASU_Cat , a partir de 1.52.45


Declaració institucional - Marea Blanca de Catalunya

Avui dia 28 de febrer de 2015, la majoria d’organitzacions polítiques i socials vinculades a l’àmbit sanitari ens hem reunit a la Facultat de Medicina de l’Hospital Clínic de Barcelona per celebrar una sessió del Parlament Ciutadà.

dimarts, 27 de gener del 2015

Investigación médica concluye que la Exclusion Sanitaria del RDL16/2012 no parece justificada por razones médicas ni económicas.

(más abajo en catalá)
Una investigación que demuestra una vez más que la ruptura de la universalidad provocado por el RDL 12/2012 no se ha hecho por motivos económicos, dado que la población excluida se joven, sana y poco demandante


http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-poblacion-potencialmente-excluida-cobertura-sanitaria-90376268

Conclusiones:
• El Real Decreto-ley RD 16/2012 ha restringido el derecho a la atención sanitaria de la población inmigrante. Los extranjeros no autorizados ni registrados como residentes legales pasan a solo poder recibir atención sanitaria no urgente si son menores de 18 años o embarazadas.

• La población excluida de cobertura sanitaria tras el RD no es despreciable.

• El uso de servicios sanitarios, la morbilidad crónica y el gasto farmacéutico fue superior en los no excluidos y la morbilidad infecciosa transmisible fue superior entre los excluidos.

• Deberían evaluarse las repercusiones a medio-largo plazo y el impacto sobre la salud pública de esta medida legislativa que ha suprimido la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud.