divendres, 20 d’abril del 2018

La PASUCat fa 5 anys! (de lluita per la sanitat universal)


Des de la PASUCat portem ja 5 anys lluitant contra el Reial Decret Llei (RDL)16/2012  per garantir una sanitat universal per a tots i totes a Catalunya, sense cap discriminació per la situació administrativa de les persones.

Aquest RDL 16/2012, aprovat un 20 d’abril tot just fa 6 anys, va deixar fora del sistema sanitari milers de persones que van perdre la targeta sanitària.

Les accions de resistència i denúncia de la societat davant de l’exclusió sanitària han contribuït de manera rellevant a què la majoria de les comunitats autònomes hagin optat per mecanismes i normatives per pal·liar els efectes d’aquest Reial Decret Llei.

A Catalunya, entre tots/es hem aconseguit que el Parlament aprovés la Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària,amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut  que permet que tothom que estigui empadronat a Catalunya rebi atenció sanitària. Això és un gran salt, però ara queda vigilar per garantir que la normativa s’apliqui sense arbitrarietats perquè no en quedi ningú exclòs/a.

Malgrat l’aprovació d’aquesta llei, els casos de vulneracions del dret a la salut han estat continus a Catalunya. Des de la PASUCat hem denunciat les barreres per obtenir la targeta sanitària i el cobrament il·legal de l’atenció urgent als diversos hospitals públics catalans. Podeu revisar aquestes denúncies al Recull de prensa de la nostra web.

Malauradament, el Govern espanyol ha impugnat davant del Tribunal Constitucional aquesta  llei catalana, fet que ha aixecat diverses protestes dins de col·lectius de professionals de la salut. Considerem positiu qualsevol acció i manifest en suport de la universalització de la sanitat a Catalunya, però recordem que aquesta llei no és suficient per garantir-la, si no ve acompanyada d’un reglament que asseguri el seu total compliment a tots els centres sanitaris públics de Catalunya.

Volem recordar que el Reial Decret Llei 16/2012, elaborat pel govern del PP, va modificar el nostre sistema sanitari públic, el qual va passar de ser un sistema estatal de salut amb cobertura universal a un sistema que deixava fora de cobertura diferents col.lectius (persones en situació administrativa irregular i d’altres) tractant de lligar ideològicament el dret a l’atenció sanitària a la situació laboral i a la vinculació a la seguretat social, tot i que el sistema sanitari al nostre país es finança a través dels pressupostos generals de l’Estat. No tornarem a recuperar els drets que teníem fins que no s'anul·li l'esmentat RDL.

Per això la PASUCat seguirà treballant: per aconseguir una sanitat pública i realment universal, denunciant l'exclusió, acompanyant les persones excloses i desobeint perquè siguin ateses, amb la derogació del RDL 16/2012 com a horitzó.dimarts, 17 d’abril del 2018

Il·legals són les factures, no les persones

Un dia qualsevol acabes a urgències requerint una operació que et suposarà un endeutament de gairebé 5.000 €.

Aquest és el cas d'en Juan Felipe, un estudiant colombià que va requerir ser intervingut d'urgències a l'Hospital Clínic, i que en rebre l'alta també va veure's forçat a pagar per l'operació que se li havia fet. Aquí podeu trobar el cas sencer


Es tracta d’una vulneració flagrant del dret a l'atenció sanitària gratuïta. A Catalunya aquest dret està regulat per la Llei 09/2017, on es garanteix que totes les persones, independentment de la seva situació administrativa, tenen dret a l'atenció sanitària urgent. La llei també especifica que aquesta atenció serà gratuïta per a totes les persones residents a Catalunya que no tinguin la condició d'assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i que no tinguin recursos econòmics suficients per afrontar-la.

Malauradament, el cas d'aquest noi no és anecdòtic sinó un dels pocs exemples coneguts d'un dels col·lectius que es troben exclosos de rebre atenció sanitària universal gratuïta, els/les estudiants estrangers/es; la qual cosa, a més de constituir una vulneració dels drets humans i de la dignitat, també suposa un incompliment de la normativa catalana.

El 5 d’abril passat la persona afectada, Juan Felipe, va presentar  una reclamació a l’Hospital exigint la cancel·lació d’aquesta factura il·legal i el retorn dels diners cobrats. La reclamació es va presentar durant l’acte organitzat per Jo Sí Sanitat Universal i Tancada Clínic contra la facturació il·legal de les Urgències a l’Hospital Clínic. Més de 50 persones van concentrar-se a les portes de l’Hospital exigint la retirada del full informatiu, contrari a la normativadel CatSalut, que es lliura a les persones ateses al mateix Hospital.

Per tant, amb aquest noi es va cometre una triple discriminació en cobrar-li l'atenció i l'operació d'urgències:
      Les urgències estan cobertes d'ençà que ingresses fins que et donen l'alta,  incloent-hi totes les proves diagnòstiques i els tractaments necessaris, si no disposes de suficients recursos econòmics, indiferentment de la teva situació administrativa (Llei 9/2017).
      Se li ha denegat la targeta sanitària, tot i estar empadronat, incomplint així la Instrucció 8/2015 de la Generalitat de Catalunya:
      I se li ha denegat l'atenció gratuïta a la qual tenia dret. La seva assegurança hauria d'haver-se fet càrrec de la intervenció, però finalment no ha estat així. En aquests casos és responsabilitat del Catsalut assegurar-se si aquest tercer pagador està obligat a assumir el cost de l'atenció. En cas contrari (manca de tercer pagador responsable), la sanitat pública li ha de garantir l'atenció sanitària gratuïta, ja que es tracta d'una persona sense recursos econòmics suficients.

No es pot permetre que es continuïn vulnerant drets tan bàsics com l'atenció sanitària urgent i gratuïta en condicions dignes. Un animem a tots a denunciar públicament més casos com el d'en Juan Felipe per a què surtin a la llum i poder combatre l'exclusió sanitària.dimecres, 4 d’abril del 2018

CONTRA LA FACTURACIÓ IL·LEGAL AL CLÍNIC

Una vegada més, la població hem de tornar a afrontar-nos amb l’exclusió sanitària; aquesta vegada contra la facturació il·legal al Clínic.
Darrerament, ens hem assabentat que el servei d’urgències de l’Hospital Clínic, abans de prestar l’atenció sanitària necessària, en certes ocasions fa signar un document als pacients. Aquest document conté alguns termes que no s’ajusten a la legalitat ni a la normativa vigent.
Del document es desprèn que, si el servei va a càrrec del CatSalut, el pacient ha de presentar la TSI i, si no s’ha rebut en 7 dies, afirma que l’assistència serà facturada al pacient. Tal i com es desprèn del RD 16/2012, tothom té garantida l’assistència sanitària urgent i això va quedar ratificat a Catalunya amb la Resolució del 30 de setembre de 2016 sobre Assistència i Facturació a Urgències i la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
L’hospital hauria d’oferir la Declaració Responsable, per garantir que ningú no es queda sense atenció sanitària urgent per manca de recursos econòmics: Tanmateix, es salta a la torera el protocol del CatSalut i ni tan sols contempla aquesta possibilitat en el document que fa signar.
Però, això no acaba aquí. En els casos d’accidents laborals, de circulació, esportius o escolars, el document insta novament a presentar tota la documentació necessària per facturar al tercer pagador, afirmant novament que si no s’ha rebut en 7 dies, l’assistència serà facturada al pacient.
Això és del tot irregular, ja que si existeix un tercer pagador, a què treu cap la possibilitat de facturar al pacient? Per què, si reconeixen que hi ha un tercer pagador, decideixen de manera unilateral facturar l’atenció a una persona que no li pertoca pagar? És del tot inadmissible que traslladin aquesta responsabilitat al pacient, en un moment delicat de salut. Què passaria si el tercer pagador trigués més de 7 dies en remetre la documentació necessària?
El proper 5 d’abril a les 11h estarem els grups d’acompanyament de Jo Sí Sanitat Universal a la porta principal de l’Hospital Clínic, al costat de les companyes de Resistència Clínic, per dur a terme una acció contra aquesta facturació il·legal.
Exigim que el document es modifiqui per ajustar-lo a la normativa vigent:
  • Que en el cas de les atencions a càrrec del CatSalut, s’ofereixi la Declaració Responsable per garantir que ningú no es queda sense atenció sanitària per manca de recursos.
  • Que en el cas dels tercers pagador, el departament de facturació faci la seva feina i sigui qui s’encarrega de «perseguir» la documentació necessària per emetre les factures pertinents.
  • Que s’elimini el termini de presentació de documentació per evitar una pressió contraproduent en el pacient i que en cap cas es contempli la possibilitat de facturar al pacient una atenció sanitària que no li pertoca pagar.
  • Que el document es faci signar després d’haver rebut l’atenció sanitària necessària, no abans.
Us convidem a totes i a tots a venir a donar suport a l’acció!
Per una Sanitat de Totes i per a Totes les Persones!