dijous, 27 de novembre del 2014

Taller de Jo Sí Sanitat Universal sobre Exclusión Implicíta y Explicíta

Diumenge 30 de novembre a les 10h30
al Casal de Barri Pou de la Figuera (Sant Pere Més Baix, 70)

cartell_taller_exclusio_implicita_p
Després de les retallades –que no són per falta de diners sinó per desmantellar la sanitat pública– i després d’ha­ver derivat a la sanitat privada tot allò que trobaven ren­dible –no perquè no ho pogués assumir la cobertura pú­blica ja deteriorada sinó per poder embutxacar-se el pressupost públic–, només manca «obligar» a la població a resignar-se a una assegurança privada. Resulta impres­cindible excloure la gent de la cobertura pública, de mica en mica i de manera ordenada.
Les modificacions legals del 2012, el RDL 16/2012 del go­vern espanyol i la Instrucció 10/2012 del govern català, ens desposseeixen als legítims propietaris de la sanitat pública la condició de persones usuàries de ple dret, per degradar-nos a la condició d’assegurades o beneficiàries. El resultat ha estat l’exclusió explícita: de manera silen­ciosa i gradual, sectors vulnerables de la població que s’­han quedat sense la condició d’assegurat o beneficiari (gent en situació irregular, pares i mares de contribuents estrangers, ciutadans i ciutadanes de l’Estat espanyol re­sidents a l’estranger…) han quedat condemnats a la seva sort.
Però, no n’hi ha prou. Cal excloure també de manera més subtil a la gent que encara conserva la targeta. Així, amb el progressiu tancament de llits han incrementat encara més les llistes d’espera; s’han reduït plantilles i per tant s’han limitat les derivacions a especialistes; han creat copagaments de medicaments i proves diagnòstiques que no tothom pot pagar… Són moltes i diverses les maneres en què qualsevol pot quedar-se sense l’assistència sani­tària que necessita, és el què anomenem exclusió implí­cita.
Això vol dir que totes les persones som susceptibles de quedar excloses i, si no fem res per aturar-ho, tard o d’hora acabarem totes excloses. Aquest diumenge, treballarem en profunditat l’exclusió implícita. Esbrinarem com podem fer-hi front i quines eines tenim al nostre abast per evitar-la. Cal una estratègia!
I recordeu, com sempre, portar alguna contribució pel descans, així agafem forces per poder continuar.
Us hi esperem a totes i a tots!

dimarts, 25 de novembre del 2014

Jo Sí Sanitat Universal consigue retirada de cartel disuasorio en CAP Sanllehy

Hem enretirat el cartell que fomentava l’exclusió sanitària


Vídeo de la acción:


Enretirem Cartells Dissuasius del CAP Sanllehy from Jo Sí Sanitat Universal on Vimeo.Avui divendres a les 11h del matí, un grup de persones, entre veïns i veïnes dels barris del Guinardó, de Can Baró i del Carmel, i força membres de la campanya «Jo Sí Sanitat Universal», ens hem concentrat a les portes del CAP Sanllehy per exigir al centre que enretirés un cartell informatiu que no s’ajustava a la normativa vi­gent.
El cartell en qüestió afirmava que «Per a tot tràmit administratiu o assistencial és necessària la presentació de la Targeta Sanitària i DNI». És cert que el nou marc legal (el Reial Decret 16/2012 i la Instrucció Catalana 10/2012) exclou moltes persones de la cobertura sanitària pública, denegant la Targeta Sanitària Individu­al (TSI) a col·lectius socialment vulnerables. Però, també és cert que s’hi contemplen excepcions.
foto_accio_1Aquestes excepcions, no són més que petites mostres de caritat de cara a la ga­leria pels casos de més flagrant inhumanitat. És el cas de menors d’edat, de dones embarassades i d’al­guns casos d’urgències. Una circular interna del CatSalut del mes de juliol d’enguany, especificava literal­ment: «En cas de no disposar de TSI, els menors i les dones embarassades en la situació que expressa el RD 192/2012, rebran la corresponent assistència a càrrec del CatSalut, i a continuació es faran les gestions pertinents per la seva corresponent acreditació.»
foto_accio_2Des de la campanya «Jo Sí Sanitat Universal» i des de la Pasucat, afirmem que el contingut del cartell no és cert, ja que no contempla els casos en què es pot rebre atenció sense DNI o sense TSI, i que per tant, en lloc d’informar, el cartell acompleix una funció dissuasiva. Tenim constància de casos de persones que han deixat de demanar atenció sanitària a causa de cartells dissuasius com aquest, causant un greu risc per la seva salut i per la salut pública.
L’acció ha estat estrictament pacífica i silenciosa, per no entorpir la labor dels professionals del centre ni molestar als usuaris que, a banda de ser comunicats de l’acció per mitjà de fulletons informatius, han po­gut accedir al centre de salut amb tota normalitat. D’una en una, les persones concentrades hem anat pre­sentant la nostra reclamació, en la què adjuntàvem una còpia de l’esmentada circular del CatSalut i una pro­posta de cartell alternatiu, on s’hi llegia la frase del propi CatSalut: «En aquest centre tothom té garantida l’atenció sanitària».
Després d’una dotzena de reclamacions, hem parat quan l’adjunta d’infermeria i la referent –la directora del centre no hi era– s’han ofert cordialment a escoltar la nostra demanda. Després d’una curta entrevista, on hem pogut exposar clara­ment els motius de la demanda, el cartell ha estat enretirat.
Malauradament, no han accedit a substituir-lo pel cartell alternatiu però, no podem posar en dubte que ha estat un pas ne­cessari de cara a aturar el foment de l’exclusió sanitària. Les Associacions de Veïns i Veïnes dels barris del Carmel i del Guinardó, que també eren presents, han acabat entregant un suggeriment on insten al centre a estudiar el cartell alternatiu i els hem fet saber que, com a persones preocupades per la salut de totes les persones, restarem a l’aguait perquè no es tornin a repetir situacions com aquesta que fomenten l’exclusió sanitària.

dimarts, 18 de novembre del 2014

Convocatoria Jo Sí Sanitat Universal. Enretirem els cartells del Apartheid Sanitari

 Enretirem els cartells dissuasius!Són una "artimanya" que fomenta l'Exclusió Sanitària!

Divendres 21 de novembre a les 10h30
al carrer Camèlies cantonada Sardenya (<M> L4 Alfons X)


 
Amb el canvi de model de la sanitat, arrel del nou marc legal (RDL 16/2012 i Instrucció Catalana 10/2012), moltes persones han quedat excloses de la cobertura sanitària pública, deixant una petita mostra de caritat de cara a la galeria pels casos de més flagrant inhumanitat. La llei estatal només garanteix l’atenció a menors d’edat, a dones embarassades i alguns casos d’urgència, mentre la instrucció autonòmica, després de mil traves burocràtiques, fa una petita concessió a gent en situació irregular.
A Catalunya, ni tan sols aquests mínims s’estan acomplint: denegacions d’assistència, denegacions de TSI, facturacions indegudes, compromisos de pagament… un munt d’il·legalitats s’estan cometent sistemàticament per tot el territori, tal com evidencia l’últim informe de la Pasucat. Tot això és possible a causa de la desinformació institucional generalitzada i reproduïda dòcilment per alguns centres.
L’exemple més clar d’aquesta desinformació són els cartells que podem trobar a molts centres sanitaris del país, el contingut dels quals és fals i contrari a la legislació i normativa vigent. Estableixen condicions d’accés que no són necessàries. La seva funció és dissuasiva: gent amb l’atenció garantida acaba creient que no té dret a la sanitat, causant un greu risc a la seva salut i a la salut pública.
El CAP Sanllehy té exposat un cartell on hi posa: «Per a tot tràmit administratiu o assistencial és necessària la presentació de la Targeta Sanitària i DNI». Aquesta informació és contradiu amb el què diu la normativa legal vigent, que contempla casos en què per a rebre assistència sanitària no és necessària ni la TSI ni el DNI.
Aquest cartell evidencia que s’està incomplint la llei i que s’està negant l’atenció sanitària a persones que tenen dret a rebre-la a càrrec del CatSalut. Hi ha gent que deixa de demanar l’assistència que necessita per culpa de cartells enganyosos i dissuasius com aquest. Això, a més de ser injust, és un greu risc per la salut d’aquestes persones i per la salut pública.
El divendres pel matí, exigirem al CAP Sanllehy que s’enretiri immediatament aquest cartell i que la informació que s’exposi en tot el centre sigui verídica, s’ajusti a la legislació i substitueixi la funció dissuasiva per una funció realment informativa.
Us animem a participar-hi. Com a persones preocupades per les altres persones i per una sanitat pública de cobertura universal, exigirem que es resolgui la nostra reclamació, que s’acompleixi la legislació vigent i que es garanteixi l’accés a tothom qui ho necessita, pel bé de totes les persones i de la salut pública.

dilluns, 17 de novembre del 2014

la Pasucat denuncia aumento de casos de exclusion sanitaria en Catalunya

Artículo original en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/16/catalunya/1416164138_302111.html

En un pequeño piso de una angosta callejuela del barrio del Raval de Barcelona, una decena de personas entre médicos, enfermeras, pedagogos, educadores sociales y abogados se empeñan en seguir al pie de la letra el compromiso del consejero de Salud, Boi Ruiz, en 2012, que aseguró que garantizaría la asistencia médica a todos los inmigrantes en situación irregular; es decir, aquellos que no tuvieran papeles. El colectivo El Espacio del Inmigrante lleva dos años atendiendo y asesorando a los invisibles del sistema sanitario, los que no tienen, según un decreto ley del Gobierno central que restringe la atención sanitaria a los sin papeles, ni derecho a que se le abra una historia clínica.
La Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat), con la que colabora El Espacio, ha registrado y denunciado 72 casos de exclusión sanitaria en Cataluña desde la puesta en marcha del citado decreto hace dos años.
Pero los voluntarios a pie de calle advierten de que “esto es solo la punta del iceberg”. Pese a que, según el informe, Salud reduce la exclusión a “casos excepcionales”, la Pasucat asegura que los invisibles ya se cuentan por “cientos, quizás sean ya miles”.