dijous, 15 de juny de 2017

Una oportunitat perduda de recuperar la Sanitat Universal a Catalunya

El Parlament de Catalunya aprova la nova Llei d’universalització de l’assistència sanitària, un gran avenç malgrat ser insuficient encara per assegurar el dret a l'Assistència Sanitària Universal a Catalunya.

Aquest dijous 14 de juny de 2017 el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, una fita que des de la PASUCat valorem positivament i de la qual farem el seguiment del seu desplegament i del compliment de la mateixa.

Un dels avenços de la nova llei és que permetrà l’accés a tota la cartera de serveis del CatSalut a les persones residents a Catalunya i que no tinguin cobertura al Sistema Nacional de Salut estatal des del moment de formalitzin l’empadronament a qualsevol municipi de Catalunya quan, actualment, calia esperar un termini de fins a tres mesos després d’empadronar-se per accedir-hi.

Malgrat la millora, volem remarcar que, per desgràcia, la nova llei segueix sense complir amb el seu principal objectiu: Garantir una atenció sanitària pública i plenament universal a Catalunya. En concret, pensem que caldria revertir les següents qüestions, que des de la PASUCat fa temps que estem denunciant:

La nova llei segueix deixant en situació d’exclusió a les persones residents a Catalunya que, per diferents motius, no constin al padró municipal.  L' empadronament no hauria, en cap cas, de constituir un obstacle a l'accés als serveis de Salut, per tant, els Ajuntaments no poden defugir la seva part de responsabilitat en el compliment de la seva normativa especifica. Regular l’accés a la sanitat d’aquestes persones mitjançant un reglament posterior a la llei, com així va anunciar el Conseller, no els dota de les suficients garanties legals per exercir el seu dret a la salut i l’accés a la sanitat.

D’altra banda, tampoc resol els problemes detectats en l'atenció urgent de les persones que no tinguin targeta sanitària, incloent a menors i embarassades. La garantia d'accedir a l'atenció urgent d'aquestes persones també serà establerta, segons declaracions del govern, per futurs reglaments, sense aportar les garanties legals suficients.

Amb tot, pensem que s'ha perdut una oportunitat històrica de poder solucionar aquestes traves en l’accés a la sanitat pública universal. La nostra experiència i les nostres denúncies des de la creació de la plataforma l'any 2013, assenyalen que els convenis i reglaments del CatSalut s’incompleixen continuament per les entitats proveïdores de serveis sanitaris, sense que el Departament de Salut hagi pres mesures efectives per fer complir els seus propis reglaments.

Manifestem el nostre recel i desencís vers el compromís de desenvolupar un programa de formació dirigit al personal administratiu i sanitari de tots els centres del CatSalut per garantir el dret a l'atenció universal. Aquest compromís ha estat una promesa incomplida de manera reiterada pels diferents governs de la Generalitat en els últims 5 anys.

Cal fer èmfasi en què, per aconseguir una atenció sanitària universal, és necessari exigir als Ajuntaments de Catalunya que garanteixin l'empadronament de totes les persones, especialment d'aquelles sense domicili fix o que no poden aportar la documentació acreditativa del domicili on resideixen. Si no s'assegura l'empadronament no és possible garantir l'accés a una atenció sanitària pública i universal.

Finalment, volem recordar que el Reial decret Llei 16/2012, elaborat pel govern del PP, va modificar el nostre sistema sanitari públic, el qual va passar de ser un sistema estatal de salut amb cobertura universal a un sistema d'assegurament basat en l'ocupació. No tornarem a recuperar els drets que teníem fins que no s'anul·li l'esmentat RDL.
Malgrat la valoració positiva del que suposa l’aprovació d’aquesta nova llei, encara queda camí que recórrer fins a aconseguir una veritable Sanitat per a totes i tots a Catalunya.

Per això, la PASUCat seguirà treballant: per aconseguir una sanitat pública i realment universal, denunciant l'exclusió, acompanyant a les persones excloses i desobeint perquè siguin ateses.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada