dilluns, 17 de desembre del 2018

Ni atenció a les embarassades ni dret a l'avortament legal i gratuït a Catalunya

L'exclusió sanitària a Catalunya de les dones immigrants

Al nostre informe sobre exclusió sanitària en Catalunya d'octubre del 2018 detallem els casos de 20 dones embarassades que han experimentat diferents vulneracions. Avui en sumem dos més. Dos casos que resulten paradigmàtics per explicar l'exclusió sanitària a Catalunya.

El primer va ocórrer a l'Hospital de Palamós, on una dona embarassada de 13 setmanes, va acudir a urgències amb dolor abdominal. Abans de visitar-la, li van cobrar 255 € per l'atenció que anava a rebre. La dona, espantada pel seu embaràs, va pagar la visita per tal de ser atesa.

Després, va contactar amb la nostra plataforma, on la vam informar sobre el seu dret a ser atesa a urgències i com a dona embarassada. La vam instar a presentar una reclamació oficial a l'hospital pel procediment irregular i per tal que li retornessin els diners. No obstant això, abans d'introduir la reclamació, el centre va accedir a retornar l'import cobrat indegudament, tot al·legant que l'error va ser de la mateixa pacient que no va manifestar no disposar de recursos econòmics i ser resident a Catalunya.


Segons els protocols de l'hospital, a les persones sense targeta sanitària que acudeixen a urgències i no manifesten explícitament (i sense que se'ls pregunti) aquestes dues condicions, se'ls factura l'atenció urgent.

El segon cas va tenir lloc a l'ASSIR del CAP Manso, on una altra dona embarassada d'aproximadament de 6 setmanes va acudir per realitzar una Interrupció Voluntària del seu Embaràs (IVE). Des de l'administració i la coordinació del centre van informar que el procediment costava 170 € i que com que no disposava de targeta sanitària havia de pagar-ho.


Segons l'ASSIR, l'atenció urgent a dones embarassades no incloïa l’IVE, i segons instruccions del CatSalut de l’any 2010 a l’ASSIR han facturat totes les IVEs de dones sense targeta sanitària. En aquest cas, dos membres de la PASUCat anaven com a acompanyants..


Van ser necessàries algunes trucades a la direcció del CatSalut i la col·laboració de la mateixa coordinadora del centre per tal que es reconegués el procediment com un acte d'urgència fet a una dona embarassada. Finalment, la noia va ser atesa sense cobrament i des de l'ASSIR de Manso asseguraren canviar el seu protocol des d'aquell mateix dia.

Tant des de l'Hospital de Palamós com des del CAP de Manso no es va actuar d'acord a la normativa i llei catalana vigents. Existeix una Resolució del CatSalut del 30 de setembre del 2016 en la qual es recull el dret d'atenció urgent, atenció a menors i a dones embarassades. Segons aquesta Resolució, les persones menors de divuit anys o dones embarassades, poden accedir a l'atenció sanitària sempre que no hi hagi un tercer pagador responsable (si no hi ha una assegurança privada de viatge, una mútua laboral o una assegurança per accident de trànsit). No s'especifica que això només sigui aplicable a persones amb recursos econòmics insuficients, com va argumentar l'Hospital de Palamós.

És per totes aquestes raons que no procedeix en aquests casos de menors i embarassades preguntar o tenir en compte si es disposa de recursos econòmics. Tampoc s'especifica que l'atenció urgent a dones embarassades no sigui aplicable en casos d'IVE. Per la qual cosa no procedeix el cobrament en aquests casos com es feia a l'ASSIR del CAP de Manso. En tots dos casos es podria haver ofert la Declaració Responsable específica per a dones embarassades.

A més a més, la Llei Catalana 9/2017 estableix a l'article 3.2 que les persones no residents que estiguin a Catalunya tenen dret a l'atenció urgent. I aquest dret és per a residents i persones en trànsit, per la qual cosa, en tots dos casos haurien d'haver atès les dones per la seva situació d'urgència, sense tenir en compte si vivien o no a Catalunya.

Davant aquestes circumstàncies, queda demostrat una vegada més que molts centres sanitaris catalans no compleixen amb la normativa vigent. Desgraciadament, desconeixem persones a qui se'ls ha vulnerat el dret i no han pogut trobar una xarxa, plataforma o col·lectiu que els hagi assessorat, acompanyat o posat la reclamació corresponent. Per això recalquem que l'exclusió a la qual nosaltres arribem és només la punta de l'iceberg.

Per tant, sol·licitem que des de l'ICS i el CatSalut es prenguin les mesures que siguin necessàries per difondre i exigir l'aplicació dels protocols vigents a l'atenció urgent i a les dones embarassades. Sol·licitem que es difongui correctament la norma entre totes les entitats proveïdores del sistema sanitari públic per tal corregir els procediments erronis com els que hem descrit i que totes les dones embarassades puguin accedir al sistema sense cap mena de barrera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada