dilluns, 3 de maig del 2021

Sobre la campanya de vacunació contra la COVID-19 iniciada des del Departament de Salut per a persones sense Targeta Sanitària Individual


Des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’ha iniciat la campanya de vacunació contra la COVID 19 per a persones estrangeres, i s'ha habilitat el formulari d'Identificació per a la vacunació contra la COVID-19 de les persones desplaçades residents a Catalunya sense targeta sanitària individual (TSI) o document identificatiu per a la cobertura sanitària pública.


La Llei d'Universalització de l'Assistència Sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, aprovada en data 14 de juny de 2017 pel Parlament de Catalunya, posava com a fonament del sistema sanitari públic l'accés de tota la població resident a Catalunya al sistema públic de salut en igualtat de condicions, amb el requisit que es pogués acreditar el padró a qualsevol dels municipis de territori. No existeix un criteri unitari per a aquest tràmit i, per tant,
encara avui moltes persones no tenen accés al padró, sent un obstacle per accedir als diversos serveis públics com sanitat i educació.


Des de llavors, encara no s'ha publicat el Reglament corresponent que, entre
d’altres situacions, hauria de resoldre els supòsits en què es troben un important nombre de ciutadans que no poden accedir al padró, a causa dels diferents procediments burocràtics establerts per molts Ajuntaments.


I és que les barreres a l'accés al padró continuen causant exclusió sanitària.


L'actual campanya de vacunació no està incidint en la possibilitat que les persones que no tenen padró puguin accedir al sistema públic de salut i accentua la fragmentació i manca de control efectiu de l'atenció sanitària amb la creació d'un nou registre per causes puntuals com la vacunació en cas de pandèmia.


La proposta que fem se centra en no fer un registre alternatiu, fonamentat únicament en polítiques de salut pública i control de la pandèmia, sinó que, atenent a l'esperit de la llei aprovada pel Parlament de Catalunya, es faciliti a les persones que són residents a Catalunya i que encara no han pogut accedir a ser empadronades, la sol·licitud al Registre Central d'Assegurats, i així obtenir la TSI, que permetria la prevenció i cura de la seva salut en aquest temps de pandèmia.


Cal fer èmfasi en el fet que, per aconseguir una atenció sanitària universal, és necessari exigir als Ajuntaments de Catalunya que garanteixin l'empadronament de totes les persones, especialment d'aquelles sense domicili fix o que no poden aportar la documentació acreditativa del domicili on resideixen. Si no s'assegura l'empadronament, no és possible garantir l'accés a una atenció sanitària pública i universal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada