Documentació

Documentació Reial Decret i Instruccions  del CatSalut: 

- Real Decreto-Ley 7/2018 español sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/07/27/7

- Llei catalana 9/2017 d’universalització de l’assistència sanitària: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7401/1794094.pdf

- Resolució d’aplicació de la Llei 9/2017 d’universalització de l’assistència sanitària: 
https://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/resolucio-aplicacio-llei-9-2017

- Instrucció 8/2015 del CatsalutInstrucció 8/2015

- Resolució 30 Setembre 2016 sobre Assistència i Facturació en Urgències:
Resolució Urgències

- Aclariments del CatSalut sobre tramitació de Targeta Sanitària  Individual
  https://tinyurl.com/AclarimentsTSI

- Circuit establert entre La Creu Roja i el CatSalut per facilitar l'accés a la targeta sanitària als residents a Catalunya sense empadronament i en situació de vulnerabilitat:
http://tinyurl.com/Conveni-CatSalut-CreuRoja

 - Real Decreto-ley 16/2012:   https://www.boe.es/eli/es/rdl/2012/04/20/16/con

Real Decreto 1192/2012:   https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/08/03/1192/con

 
Materials pràctics:

Guías:

Guia fàcil sobre COM ACCEDIR A L'ATENCIÓ SANITÀRIA  a Catalunya 
Clica sobre les imatges o aquí per consultar-la: 



- Guía en Castellano:  Guía Atención Sanitaria en Castellano

- Guia en Anglés : Health Care guide in English




                                          






Fulletó Accés Universal a Urgencies de Jo Si Sanitat Universal ( CATALA y CASTELLANO)













Modelos de Reclamación:

-Documento para Reclamar la Devolucion del importe de una Factura por una urgencia, o por atención en caso de menores de edad y embarazadas: 

http://tiny.cc/ReclamacionURG

- Full de reclamació de l'Institut Català de Salut: http://tinyurl.com/phgrfbd 

- Hoja de Reclamación al INSS para personas con Autorización de Residencia a las que se deniega el Derecho a la Atención Sanitaria:  http://tinyurl.com/okltcsw

Documentació sobre la plataforma: 

-Març 2013: Declaració de la Plataforma per una atenció sanitària universal a Catalunya


 - Dossier de Prensa de la PASUCat, Març 2014
http://tinyurl.com/nrvcpu8

- Dossier de Prensa de la PASUCat, Octubre 2014:
Impacte de dos anys de Exclusió Sanitària a Catalunya: 
http://tinyurl.com/ltogvwy

- Propostes de la PASUCat per Assolir una Sanitat x Tothom a Catalunya: http://tinyurl.com/Propostes-PASUCat-Partits


- Octubre 2018. Informe "6 ANYS D’EXCLUSIÓ SANITÀRIA, L’IMPACTE DEL REIAL DECRET LLEI 16/2012 A CATALUNYA"

Versió en català: http://tiny.cc/informe2018catala

Versión en castellano: http://tiny.cc/informe2018castellano


Informe Yo Sí Sanidad Universal, Noviembre 2022: 
El derecho a la asistencia sanitaria en las CCAA, un derecho hecho pedazos": bit.ly/3VCSdZ4


Octavetas informativas.




   - Amb aquest flyer en diferents idiomes podeu donar a conèixer entre les persones en situació administrativa irregular que la llei ha canviat i han d'actualitzar la seva targeta sanitària. El podeu modificar i afegir les dades de la vostra entitat perquè tothom s'hi pugui informar sobre aquest tema. 

   - Guia d'acollida editada per l'Ajuntament de Barcelona, per a les persones que arriben a viure a la ciutat de Barcelona, on s'expliquen aspectes sobre com realitzar l'empadronament, la tarjeta sanitària, l'escolarització, l'habitatge, etc. També es faciliten els contactes dels agents d'acollida dels diferents barris, que poden ajudar en aquestes gestions. 



Vídeos

-Vídeo realitzat per La Pasucat i el Comitè 1r de Desembre: "El RD 16/2012 y sus consecuencias"

- Vídeo elaborat per Yo Sí Sanidad Universal "Un año de exclusión sanitaria. Un año de desobediencia". Més informació AQUÍ. 

 - Video elaborat per Yo Sí Sanidad Universal  "De mayor quiero ser médica"

-Vídeo elaborat per Yo Sí Sanidad Universal: "Vuelve sin Sanidad"




- Vídeo elaborat per Yo Sí Sanidad Universa "Yo Sí Acompaño... ¿y tú?"

 - Campanya de vídeos dirigits al Ministre de Sanitat " Querido Ministro" per Yo Sí Sanitat Universal: https://queridaministra.wordpress.com/
  - Vídeo elaborat pel Comité 1r de Desembre, sobre l'exclusió sanitària a Catalunya i el nou marc legal. 

 - Vídeo "No al aparheid sanitario" elaborat per l'Espacio Del Inmigrante.  


- Video elaborat per Médicos del Mundo: "Nadie Desechado"

- Vídeo elaborat per Médicos del Mundo:  "El fin de la Sanidad Universal"

-Video elaborat per Médicos del Mundo "Juramento"

-Vídeo elaborat per Red Acoge "Yo elijo ser Humano

- Trailer del Documental "Cuanto Ganamos, Cuanto Perdimos"

- Trailer del Documental "Muerte accidental de un inmigrante, el caso de Alpha Pam"


Més informació:

 - Informació elaborada per Metges del Món sobre la mort d'un noi senegalés a Balears. 

 - Informe elaborat per Yo Sí Sanidad Universal: Un año de exclusión sanitaria, un año de desobediencia. 

- Anàlisi elaborat per Yo Sí Sanidad Universal: Què passa amb les persones que marxen fora de l'Estat Espanyol més de 90 dies?

- Informe elaborat per REDER en motiu del cinquè aniversari de l'aprovació del RDL 16/2012, "Cinc mites per a cinc anys d'exclusió sanitària"




Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada