Qui som?

1. FoCAP - Fòrum Català d´Atenció Primària: focap.wordpress.com

2. Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya: www.comite1desembre.org

3. SOS Racisme Catalunya: www.sosracisme.org 

4. Metges del Món: www.medicosdelmundo.org

5. Secretariat d'entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta: www.secretariat.cat/

6. Forn de Teatre Pa´tothom: www.patothom.org 

7. Xarxa de Dones per la salut: http://www.xarxadedonesperlasalut.org

8. Stop Sida: www.stopsida.org 

9. Espacio del Inmigrante: www.espaciodelinmigrante.wordpress.com

10.Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT): www.associacioamic.cat

11. Medicus Mundi Catalunya: www.medicusmundi.es/cat

12. Creación Positiva: http://www.creacionpositiva.org

13. Fundació MigraStudium: www.migrastudium.org

14. Tanquem els CIE: http://tanquemelscies.blogspot.com.es/

+ Amnistia Internacional com a entitat observadora: http://www.amnistiacatalunya.org/La nostra intenció és fer xarxa i col·laborar amb d'altres entitats que han iniciat campanyes o s'han mobilitzat per sensibilitzar sobre aquest tema i sobre les conseqüències de l'aplicació del Reial Decret.

Per contactar amb nosaltres pots fer-ho a través d'aquesta adreça:

lapasucat@gmail.com

Què és la Plataforma?


La dispersió en el territori fa que sigui difícil quantificar els casos i precisar per quin mecanisme es produeixen.
En aquesta situació hem detectat la necessitat de crear un Observatori que permeti detectar i recollir tots aquests casos en el marc d'una Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, tenint en compte les particularitats de les normatives i de la situació a cada Comunitat Autònoma.Objectius de la Plataforma

  • Treballar per tal que el dret a la salut de les persones sigui respectat, especialment en el cas d'aquells col·lectius amb majors dificultats per accedir al sistema sanitari públic 
  • Donar visibilitat als casos en què s'estan imposant traves burocràtiques que dificulten o impedeixen l'atenció l'atenció sanitària de les persones que han quedat sense cobertura (immigrants irregulars o persones que ja no es consideren "assegurades" pel Sistema Nacional de Salut) o situacions en les què directament s'està negant l'atenció a aquestes persones.
  • Pressionar les autoritats perquè exigeixin i facilitin mecanismes pel seu compliment
  • Sensibilitzar els professionals, les entitats i els ciutadans sobre aquest tema

Com podem aconseguir els nostres objectius?


  • Fer un recull dels casos concrets que estan passant
  • Posar-ho en coneixement de l'administració i del públic general
  • Denunciar els casos en què s'estigui vulnerant el reglament

Declaració de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya


En els darrers mesos, professionals diversos del sistema públic de salut i entitats diverses del tercer sector estem constatant que a Catalunya, malgrat l'existència del reglament que regula l'assitència sanitària a les persones migrades en situació irregular, aquest s'està aplicant de forma arbitrària, donant com a resultat la manca d'atenció en alguns casos.


Les entitats i organitzacions sota signants volem mostrar el nostre rebuig a les lleis d'exclusió sanitària espanyoles o catalanes  per vulnerar clarament el dret a la salut .En el cas de Catalunya, valorem la iniciativa d’ocupar-se de l’atenció sanitària de Catalunya amb criteris més amplis dels que el Decret-Llei 7/2018  estableix i entenem les dificultats que se’n deriven. Tanmateix considerem que la llei catalana 9/2017 d'universalització de l'atenció sanitària a Catalunya no garanteix el dret a la salut per a tota la població, en tant que  estableix el requisit de l’empadronament i, per tant, deixa part de la població amb un accés nul o parcial al sistema sanitari. 


A partir del nostre treball en l’àmbit de la salut, hem pogut comprovar com l’aplicació d’aquestes normatives  ha donat lloc a tot un conjunt de situacions de vulneració del dret a la salut al nostre territori. Considerem que la salut és un dret universal irrenunciable, i que els nostres governs han de garantir l’exercici d’aquest dret a tota la població sense distincions. Per aquest motiu, aquesta plataforma té l’objectiu de vetllar pel compliment del dret universal de protecció i accés  als Serveis Sanitaris a Catalunya.


Les entitats d’aquesta Plataforma rebutgem de forma rotunda el canvi de model d’atenció sanitària que suposa l’aplicació del Decret-Llei 16/2012 i del Reial Decret 7/2018 i denunciem que l’accés al dret de la salut a Catalunya estigui vinculat a un tràmit administratiu com l’empadronament, tal com assenyala la llei catalana 9/2017.


Són temps difícils per a garantir els drets socials, per això cal que totes i tots sumem les nostres forces i oferim resistència a totes aquelles polítiques que, justificant-se en la crisi econòmica, contribueixen a construir societats cada cop més desiguals i injustes.
Per tot això, demanem:
-       Al govern de l’Estat espanyol que modifiqui el Reial Decret Llei 7/2018 perquè vulnera clarament el dret a la salut.
-         Al  govern de la Generalitat de Catalunya  que garanteixi d’una forma real i efectiva el dret a la protecció i cura de la salut individual i col·lectiva de tota la població sense distinció en funció de la situació administrativa . Això implica que reconsideri les mesures  que dificulten, amb la seva normativa, l’accés de les persones que viuen a Catalunya a gaudir d’una atenció Sanitària gratuïta i universal.  

-         Al Govern de la Generalitat de Catalunya que vetlli de forma especial per aquelles persones que es troben en especial situació de vulnerabilitat social, ja que considerem que amb la Instrucció no ho fa. 

-         A l’administració local, que garanteixi el dret de tota persona a empadronar-se, fent així efectiva l’obligació que tenen d’oferir als seus veïns i veïnes mecanismes per fer-ho. 

-         Als professionals de la salut que compleixin el seu jurament hipocràtic, actualitzat per la Declaració de Ginebra, i per tant garanteixin tots els mecanismes necessaris per atendre a totes les persones que ho requereixin. 

-         A les entitats, organitzacions i població civil en general, que col·laborin amb nosaltres per a què junts ens constituïm com una ciutadania que, en tant que titular dels seus drets, vetlli i exigeixi als seus poders públics un context favorable per a poder exercir-los lliurement.

Sense l’Atenció  Sanitària Universal no hi ha garantia de drets. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada